miércoles, 14 de octubre de 2009

DICINDO QUE COUSA ...


O Muchacho está a xogar co rabo da súa nai, Mixa. A el non lle interesa todas as falcatruadas que traen entre mans os nosos políticos. Mirando para el lembrei aquela copla de Jorge Manrique "Diciendo qué cosa es el amor" e tratei de adaptala.DICINDO QUE COUSA ...

É a política unha forza tan forte
que forza toda razón;
unha forza de tal sorte,
que todo siso converte
na súa forza e afección;
unha porfía forzosa
que non se pode vencer,
cuxa forza porfiosa
fainos mais poderosos
para na escala ascender.
É un modo de vida
e coas mudanzas que fai:
unhas veces estás arriba,
outras veces escorregas e caes.
Versión en castelán


El "Muchacho" está jugando con el rabo de su madre, Mixa.A él no le interesa todas las jugadas que traen entre manos nuestros políticos. Mirando para él recordé aquella copla de Jorge Manrique "Diciendo qué cosa es el amor" y traté de adaptarla.

DICIENDO QUE COSA ...

Es la política una fuerza tan fuerte
que fuerza toda razón;
una fuerza de tal suerte,
que todo seso convierte
en su fuerza y afición;
una porfía forzosa
que no se puede vencer,
cuya fuerza porfiosa
nos hace mas poderosos
para en la escala ascender.
es un modo de vida
y con las mudanzas que hace:
unas veces estás arriba,
otras veces resbalas y caes.

martes, 13 de octubre de 2009

Vai de políticos
Corvo, Zorra e Choia (fotos collidas da internet)

Adiviña quen está detrás da imaxe, a ver quen gaña

Di o "Libellus de natura animalium" (Libriño sobre a natureza dos animais), texto anónimo a cabalo dos séculos XIV-XV.

A Raposa
:

A propiedade e natureza da raposa: É un animal cheo de moitos enganos e fraudes. Pois, cando quere trampear ás choias ou aos corvos, déitase boca arriba na terra como se estivese morta: e non bota nin inspira ningún alento, volta os ollos para dentro como se levase morta varios días; e entón as choias e os corvos, crendo que están diante dun cadáver, van onda ela e comezan a esfolala e a comela; e ela érguese axilmente e apresa a choia ou o corvo; e deste xeito cómeos e devóraos.
Versión en castelán


Adivina quien está detrás de la imagen, a ver quien gana

A Zorra:
La propiedad y naturaleza de la zorra: Es un animal lleno de muchos engaños y fraudes. Pues, cuando quiere trampear a las chovas o a los cuervos, se acuesta boca arriba en la tierra como si estuviesa muerta: y no echa ni inspira ningún aliento, gira los ojos hacia adentro como se llevase muerta varios días; y entonces las chovas y los cuervos, creyendo que están delante de un cadáver, van junto a ella y comienzan la despellejarla y comerla; y ella se yergue agilmente y apresa a la chova o al cuervo; y de este modo los come y los devora.