domingo, 23 de septiembre de 2012

Caras vemos, corazóns non coñecemos.


Na mitoloxía grega foi o froito da discordia entre Hera e Afrodita e a causante da guerra de Troia.

Cando Hera casou con Zeus, rei dos deuses, a Nai Terra, máis coñecida daquela polo seu nome de deusa Xea, considerou  que debía agasallar a tan insignes cónxuxes cun presente digno deles e decidiu ofrecerlles o prezado agasallo das mazás de ouro. Hera, tan encantada quedou daqueles froitos que encargou plantasen as súas pebidas na mellor terra coñecida, na máis fértil,  e puxo ao seu coidado a Egle, Eritría, Esperia e Aretusa, chamadas por algúns as "Ninfas da tarde" por ser oriúndas do oeste do mundo, do lugar por onde escapa o sol cada día. Pero o nome que as inmortalizou foi o de Hespérides por ser descendentes de Héspero.

 Na mitoloxía nórdica, Iddhún é a deusa da eterna mocidade. Conserva para os deuses as "mazás douradas que restauran a xuventude".

 Na mitoloxía céltica, a maceira é a árbore do "Outro mundo" e noméase en moitos relatos galeses e irlandeses. No ciclo do Rei Arthur , o rei, despois da derrota en Camlann, foi levado á "Illa das Maceiras", Insula Pomorum, un lugar sempre verde onde ían, segundo a lenda, os guerreiros mortos en batalla.

 Guillermo Tell,experto tirador, para evitar o castigo de morte que correspondía á ofensa de non descubrirse ante un pau cun chapeu que simbolizaba ao soberano de Hamburgo, estivo obrigado a acertar coa súa bésta unha mazá posta sobre a cabeza do seu fillo.


Nunha ocasión Newton espertou da  sesta por unha mazá  que lle caeu na cabeza. O feito foi significativo, decidido a estudar as causas dese fenómeno, tempo máis tarde descubriría a lei de gravidade.

No conto dos irmáns Grimm,  Brancaneves cae nun sono cataléptico por mor de morder a mazá que lle ofrece a súa madrasta disfrazada de bruxa.
Versión en castelán

En la mitología griega fue el fruto de la discordia entre Hera y Afrodita y la causante de la guerra de Troya.

Cuando Hera se casó con Zeus, rey de los dioses, la Madre Tierra, más conocida entonces por su nombre de diosa Gea, consideró  que debía agasajar a tan insignes cónyuges con un presente digno de ellos y decidió ofrecerles el preciado regalo de las manzanas de oro. Hera, tan encantada quedó de aquellos frutos que encargó plantasen sus pepitas en la mejor tierra conocida, en la más fértil,  y puso a su cuidado a Egle, Eritría, Esperia y Aretusa, llamadas por algunos las "Ninfas de la tarde" por ser oriundas del oeste del mundo, del lugar por donde escapa el sol cada día. Pero el nombre que las inmortalizó fue el de Hespérides por ser descendientes de Héspero.

 En la mitología nórdica, Iddhún es la diosa de la eterna juventud. Conserva para los dioses las "manzanas doradas que restauran la juventud".

 En la mitología céltica, el manzano es el árbol del "Otro mundo" y se nombra en muchos relatos galeses e irlandeses. En el ciclo del Rey Arthuro , el rey, después de la derrota en Camlann, fue llevado a la "Isla de los Manzanos", Insula Pomorum, un lugar siempre verde donde iban, según la leyenda, los guerreros muertos en batalla.

 Guillermo Tell,experto tirador, para evitar el castigo de muerte que correspondía a la ofensa de no descubrirse ante un palo con un sombrero que simbolizaba al soberano de Habsburgo, estuvo obligado a acertar con su ballesta una manzana puesta sobre la cabeza de su hijo.

En una ocasión Newton despertó de la  siesta por culpa de  una manzana  que le cayó en cabeza. El hecho fue significativo, decidido a estudiar las causas de dicho fenómeno, tiempo más tarde descubriría la ley de gravedad.

En el cuento de los hermanos Grimm,  Blancanieves cae en un sueño cataléptico a causa de morder la manzana que le ofrece su madrastra disfrazada de bruja.