martes, 10 de noviembre de 2009


Mañá é o San Martiño, festa en Ourense.

A celebración dos Magostos aparece ciclicamente como a forma máis típica que os galegos temos de enxalzar á castaña, alimento básico ata a entrada da pataca americana.

Cantiga do magosto

Miña nai, doime a barriga

-Miña filla, confesión.

As castañas que comiche,

de que castiñeiro son?

A castaña no ourizo

quixo rir e reventou:

caendo castiñeiro abaixo,

mira que golpe levou!

Castañas asadas
e viño con mel;
e a miña señora
detrás do tonel.

Moza que estás no canizo

bota castañas abaixo,

anque non teña madil

acadochas no refaixo.

Monxe que estás no canizo

tira castañas para baixo,

tírame das máis grandiñas

que as pequenas non me baixo.

Acabáronse as vendimas

e veñen as esfolladas,

para comer coas mozas

catro castañas asadas.


Versión en castelán

La celebración de los Magostos aparece ciclicamente como la forma más típica que los gallegos tenemos de ensalzar la castaña, alimento básico que fue hasta la entrada de la patata americana.

Madre mia, me duele la barriga

-Hija mia, confesión.
Las castañas que comiste,
de que castaño son?

La castaña en el erizo
quiso reír y reventó:
cayendo castaño abajo,
mira que golpe llevó!

Castañas asadas
y vino con miel;
y mi señora
detrás del tonel.

Joven que estás en el canizo
echa castañas abajo,
aunque no tenga madil
las recojo en el refajo.

Monje que estás en el cañizo
tira castañas para bajo,
tírame las más grandes
que por las pequeñas no me bajo.

Se acabaron las vendimias
y vienen las (desfolladas) deshojadas (el maíz),
de comer con las jóvenes
cuatro castañas asadas.

lunes, 9 de noviembre de 2009

As palabras


Cogordo, chouparro (Lepiota proceda)

Níscalos (Lactarius deliciosus)

Días de choiva e cogumelos
Vou escribindo versos,
levantando palabra tras palabra,
un libro para os teus ollos,
unha pequena casa
na soidade do mundo,
no outeiro da montaña.

Vou escribindo versos,

palabra tras palabra,
contraditoriamente.

Digo unhas veces si, metade da alma,
digo outras veces non
e perdo o rumbo e a esperanza.

Digo si, se ti estás
nos meus eidos, amada.
Penso que mereceu vivir
solo por atoparte a ti, rapaza,
soamente por un bico
dos teus beizos de agua.

Non aturo a inxustiza e a crueldade
benditas por hisopos e campás.
E para acabar, non podo
andar da morte na compaña.

Digo non, digo si,
unha palabra afirma, outra palabra
—digo si, digo non—,
nega, blasfema, mata.
Do si para o non, do non para o si,
a alma dividida e anguriada
vai levantando versos cada tarde,
pedra tras pedra na montaña.

Un día heime deitar a mal morrer,
e quedarei sen mans e sen palabras,
un día heime deitar...

Por iso agora teño que xuntalas,
e erguelas ben de présa
e con elas facer a nosa casa.

Non. O vento no teu colo, Antón TovarVersión en castelán


Voy escribiendo versos,
levantando palabras tras palabra,

un libro para tus ojos,

una pequeña casa

en la soledad del mundo,

en la colina de la montaña.


Voy escribiendo versos,

palabra tras palabra,

contradictoriamente.


Digo unas veces sí, mitad del alma,

digo otras veces no

y pierdo el rumbo y la esperanza.


Digo sí, si tu estás

en mis campos, amada.


Pienso que mereció vivir

solo por encontrarte a ti, chavala,

solamente por un beso

de tus labios de agua.


No aguanto la injusticia y la crueldad

benditas por hisopos y campanas.

Y para acabar, no puedo

andar con la muerte en compaña.


Digo no, digo sí,

una palabra afirma, otra palabra
,
-digo sí, digo no-,

niega, blasfema, mata.


Del sí para el no, del no para lo sí,

el alma dividida y angustiada

va levantando versos cada tarde,

piedra tras piedra en la montaña.


Un día me he de acostar para mal morir,

y quedaré sin manos y sin palabras,

un día me he acostar...


Por eso ahora tengo que juntarlas,

y levantarlas muy de prisa

y con ellas hacer nuestra casa.