miércoles, 4 de julio de 2012

O penico que quería ser floreiro

  Penico  morto no medio da natureza viva.

A onde irían a parar aqueles días de viño e rosas baixo unha cama?, cantos segredos!, se puidese falar... Agora, aí, entre as silvas e demais herbas, esquecido daqueles que sentaban o  cu sobre el para aliviar o seu ventre e a súa vexiga, espera que chegue unha man amiga que saiba ver nel algo máis que un penico estragado. FLOREIRO!!!, el sempre soñou con ser floreiro. 
Se Duchamp pintou un urinario e chamoulle A Fonte, por que el non pode ser Floreiro?


Versión en castelán

¿A dónde irían a parar aquellos días de vino y rosas bajo una cama?, ¡cuántos secretos!, si pudiera hablar... Ahora, ahí, entre las zarzas y demás hierbas, olvidado de aquellos que  sentaban el  culo sobre él para aliviar su vientre y su vejiga, espera que llegue una mano amiga que sepa ver en él algo más que un orinal estropeado. 
¡¡¡FLORERO!!!, él siempre soñó con ser florero.
Si Duchamp pintó un urinario y le llamó La Fuente, ¿por qué él no puede ser Florero?