sábado, 4 de febrero de 2012

Boa viaxe Wislawa Szymborska


Puiden ser eu mesma, pero sen que me sorprendese,
o que significaría
ser alguén completamente diferente.

WISLAWA SZYMBORSKA


FILLOS DA ÉPOCASomos fillos da nosa época,

e a nosa época é política.

Todos os teus, os meus, os nosos,os vosos

problemas diúrnos, e os nocturnos,

son problemas políticos.

Queiras ou non,

os teus xenes teñen un pasado político,

a túa pel un matiz político

e os teus ollos unha visión política.

Canto dis produce unha resonancia,

canto calas implica unha elocuencia

inevitablemente política.

Mesmo ao camiñar por bosques e pradarías

dás pasos políticos en terreo político.

Os poemas apolíticos son tamén políticos,

e no alto resplandece a lúa,

un corpo xa non luar.

Ser ou non ser, esta é a cuestión.

Que cuestión?, adiviña corazón:

unha cuestión política.

Adquirir significado político

nin sequera require ser humano.

Basta ser petróleo,

penso composto ou materia reciclada.

Ou a mesa de debates de deseño durante meses discutido:

redonda?, cadrada?, que mesa é mellor

para deliberar acerca da vida e da morte?

Mentres, perecía xente,

morrían animais,

ardían casas,

e os campos quedaban ermos

como en épocas remotas

e menos políticas.

szymborska_firr

Versión en Castelán


Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera,
lo que habría significado
ser alguien completamente diferente.

WISLAWA SZYMBORSKA


HIJOS DE LA ÉPOCA


Somos hijos de nuestra época,

y nuestra época es política.

Todos tus, mis, nuestros, vuestros

problemas diurnos, y los nocturnos,

son problemas políticos.

Quieras o no,

tus genes tienen un pasado político,

tu piel un matiz político

y tus ojos una visión política.

Cuanto dices produce una resonancia,

cuanto callas implica una elocuencia

inevitablemente política.

Incluso al caminar por bosques y praderas

das pasos políticos en terreno político.

Los poemas apolíticos son también políticos,

y en lo alto resplandece la lunar,

un cuerpo ya no lunar.

Ser o no ser, ésta es la cuestión.

¿Qué cuestión?, adivina corazón:

una cuestión política.

Adquirir significado político

ni siquiera requiere ser humano.

Basta ser petróleo,

pienso compuesto o materia reciclada.

O la mesa de debates de diseño durante meses discutido:

¿redonda?, ¿cuadrada?, ¿qué mesa es mejor

para deliberar acerca de la vida y de la muerte?

Mientras, perecía gente,

morían animales,

ardían casas,

y los campos se quedaban yermos

como en épocas remotas

y menos políticas.


szymborska_firr

domingo, 29 de enero de 2012

Rosiña da Peza


A Rosiña cos piercings das orellas
(Rosiña con los piercings de las orejas)


Rosiña móstranos os piercings que leva no fociño.
(Rosiña nos muestra los piercings que lleva en el hocico)

Rosiña está tola por saír na Interviu, contáronlle que nesta revista saen moitas famosas.

Eu estiven a falar con ela, non quero que se faga ilusións, pois nas últimas portadas desta revista parece que a tendencia é sacalas máis "maduriñas" e ela aínda é unha rapariga.


Díxenlle que isto non funciona así, primeiro tiña que meterse nun
reality, ir á tele contar os trapos sucios da súa familia e dela mesma, pórse silicona en todo o corpo e cando xa non a coñecese nin a súa nai, o mesmo lle ofrecían saír na revista.

Non fun quen de convencela, máis ben convenceume ela a min.

Deixeille claro que non son moi boa nisto das fotos, non sei facer
photoshop.

Ela só me pediu que puxese que o dela é todo natural, non está operada de nada, pero se hai que facelo faise.

Versión en castelánRosiña está loca por salir en Interviu, le contaron que en esta revista salen muchas famosas.

Yo estuve hablando con ella, no quiero que se haga ilusiones, pues en las últimas portadas de esta revista parece que la tendencia es sacarlas más "maduritas" y ella aún es una muchacha.

Le dije que esto no funciona así, primero tenía que meterse en un reality, ir a la tele a contar los trapos sucios de su familia y de ella misma, ponerse silicona en todo el cuerpo y cuando ya no la conociera ni su madre, a lo mejor, le ofrecían salir en la revista.


No fui capaz de convencerla, fue ella la que me convenció a mi.


Le dejé bien claro que no soy muy buena en esto de las fotos, no sé hacer photoshop.


Ella sólo me pidió que pusiera que lo de ella es todo natural, no está operada de nada, pero si hay que hacerlo se hace.