lunes, 12 de abril de 2010

Os días veñen bastos

De onde veñen os días?. De onde proceden as horas?


Veñen por vieiros retortos,
foxen sen darnos conta.


Unha hora sempre é unha hora
, antonte, onte e mañá,


pero que longas eran daquela
, que breves as que virán.


Dicía un home da aldea, cando tiña que ir cavar,"os días veñen bastos é mellor non apurar".

Versión en castelán¿De dónde vienen los días?.¿De dónde proceden las horas?Vienen por caminos tortuosos, huyen sin darnos cuenta.Una hora siempre es una hora, anteayer, ayer y mañanapero que largas eran aquellas, que breves las que vendrán.Decía un hombre de la aldea, cuando tenía que ir a cavar"los días vienen vastos es mejor no apurar"
.