miércoles, 28 de julio de 2010

"Se figan en lo que no deben"Esta frase soltouna o outro día unha mociña que traballa no Sergas (servizo galego (de) saúde), eu coitadiña de min, como non esperaba esa saída, nun primeiro momento, non souben como reaccionar.

Vou contar como pasou:

Estando citada para facer unha mamografía, presenteime no lugar correspondente. Detrás dunha mesa estaba unha moza falando por telefono, sen colgar, díxome como me chamaba, mentres me buscaba na lista, seguiu a falar. Como necesitaba o meu DNI, sinalou cun rotulador a carta da cita, onde pon que hai que levalo, eu entregueillo e ela mirouno e devolveumo, e seguía a falar..., deume un sobre grande e outro pequeno e por xestos indicoume que entrase na cabina, me espise e esperase que me chamasen..., e mentres ela seguía a falar.

Entro na cabina, e como non é a primeira vez que vou, íspome da cintura para arriba, pero como tardaban en mandarme pasar, entretéñome lendo os sobres que me deron e vexo que no pequeno, por un lado ten unha etiqueta con outro nome.


Cando me chaman ao pedirme os sobres, dígolle á moza que me atende "mira que no pequeno hai unha etiqueta que non é a miña", sen sequera mirarme, contesta "¡Ay señora! sólo se figan en lo que no deben".


Como xa comentei ao principio, quedei un pouco sen saber que dicir, ata que lle vin ben a cara e asimilei a contestación, entón díxenlle "Pois si, eu figar o que é figar non me figo nada, pero fixar, fíxome moito, e ti deberías de sabelo... ou xa non lembras o mala que eras en latín?.Foi acabar a frase, mirar para min, por un grande sorriso e estar encantadísima de volver a verme.


É que claro, tivera unha mala mañá.


-> Versión en castelán


Esta frase la soltó el otro día una joven que trabaja en el Sergas (servicio gallego (de) salud), yo indecisa, como no me esperaba ela contestación, en un primer momento, no supe como reaccionar.

Voy a contar como pasó:

Estando citada para hacer una mamografía, me presenté en el lugar correspondiente. Detrás de una mesa estaba una joven hablando por teléfono, sin colgar, me preguntó cómo me llamaba, mientras me buscaba en la lista, siguió hablando. Como necesitaba mi DNI, señaló con un rotulador la carta de la cita, donde pone que hay que llevarlo, yo se lo entregué y ella lo miró y me lo devolvió, y seguía hablando... me dio un sobre grande y otro pequeño y con gestos me indicó que entrara en la cabina, me desnudara y esperara que me llamasen, y mientras ella seguía hablando por teléfono.

Entro en la cabina, y como no es la primera vez que voy, me desnudo de cintura para arriba, pero como tardaban en mandarme pasar, me entretengo leyendo los sobres que me dieron y veo que en el pequeño, por un lado tiene una etiqueta con otro nombre.

Cuando me llaman al pedirme los sobres, le digo a la joven que me atiende
"mira que en el pequeño hay una etiqueta que no es la mía", sin siquiera mirarme, contesta "¡Ay señora! sólo se figan en lo que no deben".

Como ya comenté al principio, quedé un poco sin saber que decir, hasta que le vi bien la cara y asimilé la contestación, entonces le dije "Pues sí, yo figar lo que es figar no me figo nada, pero fijar, me fijo mucho, y tú deberías de saberlo... o ya no recuerdas lo mala que eras en latín?.

Fue terminar la frase, mirar para mí, poner una gran sonrisa y estar encantadísima de volver a verme.


Es que claro, había tenido una mala mañana.