jueves, 29 de abril de 2010

Dicía SolónSolón (640 A.C.-558 a.C.). Lexislador grego

*Pasaron moitos séculos, a época arcaica grega, quedou xa moi lonxe, pero as palabras de Solón, a min, parécenme moi actuais.


-> As leis son semellantes ás teas de araña; deteñen ao débil e lixeiro e son desfeitas polo forte e poderoso.


..............................................................................................................................................

e que o Bo Goberno deixa todo en boa orde e equilibrio,

e a miúdo apresa aos inxustos con cepos e grillóns;

alisa asperezas, detén o exceso, borra o abuso,

e agosta os gromos dun progresivo desastre,

endereita sentenzas torcidas, suaviza os actos soberbios,

refrea a disensión, e frea tamén a mala rabia cobizosa,

e o home todo con el teno a punto e conforme.

Fragmento'Eunomía' (Bo Goberno), de Solón de Atenas (600 a.C)Versión en castelán* Pasaron muchos siglos, la época arcaica griega queda ya muy lejos, pero las palabras de Solón me parecen tan actuales


-> Las leyes son semejantes a las telas de araña; detienen al débil y ligero y son deshechas por el fuerte y poderoso.


....................................................................................

y que el Buen Gobierno deja todo en buen orden y equilibrio,

y a menudo apresa a los injustos con cepos y grilletes;

alisa asperezas, detiene el exceso, borra el abuso,

y agosta los brotes de un progresivo desastre,

endereza sentencias torcidas, suaviza los actos soberbios,

refrena la disensión, y frena también la mala rabia envidiosa,

y el hombre todo con él lo tiene a punto y conforme.

Fragmento 'Eunomía' (Buen Gobierno), de Solón de Atenas (600 a.C)