martes, 29 de noviembre de 2011

O velloRetrato dun vello agricultor, Van Gogh


No limiar da eternidade, Van Gogh


Aprendeu a escribir no servizo militar


a raia da súa sinatura


risca como unlla que suca o xeo


no parabrisas dun tractor.


Pono nervioso o teléfono,


ese estraño que entra sen chamar á porta,


con zapatos de cidade,


e que o can non cheira.


Falar fala moi pouco.


A vida comeulle as palabras


ao tempo que agrandaba as mans.


Esas mans cavaron pozos e sostiveron tellados.


Nesas circunstancias compre ter a boca ben pechada.


Pero nin sequera así é capaz de ver matar o porco,


a única carne que lle gusta, mellor se está torrada.


O viño ten que ser barato,


e entón, cando o bebe en longos grolos,


penso que lle axuda a tragar


unha historia que xamais contará.


Cando mira o lume das achas na cheminea,


vai nun tren que atravesa a neve.


Colleríao da man, porque é o meu pai,


pero abráiano tanto as mostras de agarimo


como o aire dun lobo.


Manuel Rivas, 1996
Versión en castelán


Aprendió a escribir en el servicio militar

la raya de su firma


rasca como uña que surca el hielo


en el parabrisas de un tractor.


Lo pone nervioso el teléfono,


ese extraño que entra sin llamar a la puerta,


con zapatos de ciudad,


y que el perro no huele.


Hablar habla muy poco.


La vida le comió las palabras


al tiempo que agrandaba las manos.


Esas manos cavaron pozos y sostuvieron tejados.


En esas circunstancias es necesario tener la boca bien cerrada.


Pero ni siquiera así es capaz de ver matar al cerdo,


la única carne que le gusta, mejor si está tostada.


El vino tiene que ser barato,


y entonces, cuando lo bebe en largos tragos,


pienso que le ayuda a tragar


una historia que jamás contará.


Cuando mira el fuego de las astillas en la chimenea,


va en un tren que atraviesa la nieve.


Lo cogería de la mano, porque es mi padre,


pero le asombran tanto las muestras de cariño


como el aire de un lobo.

Manuel Rivas, 1996

lunes, 28 de noviembre de 2011

O outono e Rosalía

Este é un poema de Rosalía de Castro, do seu libro "En las orillas del Sar" (Los Tristes V). O orixinal está en castelán, a tradución ao galego é miña.

Este es un poema de Rosalía de Castro, de su libro "En las orillas del Sar" (Los Tristes V). El original está en castellano, la traducción al gallego es mia.


Unha rosa de finais de novembro


En cada fresco abrocho, en cada rosa ergueita,
cen pingas de orballo brillan ao sol que nace;
mais el ve que son bágoas que derraman os tristes
ao fecundar a terra co seu precioso sangue.

versión original

En cada fresco brote, en cada rosa erguida,


cien gotas de rocío brillan al sol que nace;
mas él ve que son lágrimas que derraman los tristes

al fecundar la tierra con su preciosa sangre.O chayote cidrayota, chayota, tayota, papa do aire

Enchido está o ambiente de agradables aromas,
as augas e os ventos cadenciosos murmuran;
mais el sente que roxen co xordo clamoreo
de sufocados berros e de ameazas mudas.

versión original

Henchido está el ambiente de agradables aromas,


las aguas y los vientos cadenciosos murmuran;


mas él siente que rugen con el sordo clamoreo


de sofocados gritos y de amenazas mudas.
Posta de sol 25 de novembro


Non hai dúbida! De cen astros novos a luz radiante
até as máis recónditas profundidades chega;
mais os seus fermosos raios
xamais na contorna súa rompen a bruma espesa.


versión original

¡No hay duda! De cien astros nuevos la luz radiante


hasta las más recónditas profundidades llega;
mas sus hermosos rayos
jamás entorno suyo rompen la bruma espesa.Rosa de finais de novembro


Da esperanza, onde medra a flor ansiada?
para el, en calquera parte ao xermolar agóstase,
xa baixo as xeadas do egoísmo estéril,
ou xa do desengano á minguada sombra.


versión original

De la esperanza, ¿en dónde crece la flor ansiada?


para él, en dondequiera al retoñar se agosta,
ya bajo las escarchas del egoísmo estéril,


o ya del desengaño a la menguada sombra.


Últimos caquis deste ano

E en balde o mar extenso e as veigas fecundas,
os paxaros, as flores e os froitos que sementan!
Para o desherdado, só hai baixo os ceos
esa quietude sombría que infunde a tristeza.


versión original

¡Y en vano el mar extenso y las vegas fecundas,

los pájaros, las flores y los frutos que siembran!

Para el desheredado, sólo hay bajo los cielos

esa quietud sombría que infunde la tristeza.