jueves, 15 de julio de 2010

Hoxe decidín facer unha enquisa

A visita do Papa a Galiza: medio millón de euros por hora, a cifra podería ascender até os catro millóns de euros


http://www.elpais.com/articulo/Galicia/negocio/visita/Papa/elpepuespgal/20100711elpgal_7/Tes

Se vostedes tivesen catro millóns de euros e fosen presidentes dunha Comunidade Autónoma coma Galicia, en que empregarían eses cartos?


-> En darlle traballo aos
219.825 parados (mes de xuño) dun censo de 2.783.100 habitantes(2008), non teño datos da poboación activa, pero creo que andamos sobre un 16% máis ou menos de paro.


-> Na Comunidade galega existe "un núcleo duro" de máis de
100.000 persoas excluídas socialmente e o número de xente que vive cuns ingresos por baixo da metade da media, indicador de pobreza, chega case ao medio millón.


-> Gastalos na visita de oito horas dun señor que ten cartos de sobra para pagar os gastos do seu peto.
Versión en castelánHoy decidí hacer una encuesta


*La visita del Papa a Galicia: medio millón de euros por hora, la cifra podría ascender hasta los cuatro millones de euros


Si ustedes tuviesen cuatro millones de euros
y fuesen presidentes de una Comunidad Autónoma como Galicia, en que emplearían ese dinero?


-
> En darle trabajo a los 219.825 parados (mes de junio) de un censo de 2.783.100 habitantes (2008), no tengo datos sobre la población activa, pero creo que tenemos un 16% más o menos de paro.


-> En la Comunidad gallega existe "un núcleo duro" de más de 100.000 personas excluidas socialmente y el número de gente que vive con unos ingresos por debajo de la mitad del promedio, indicador de pobreza, llega casi al medio millón.-> Gastarlos en la visita de ocho horas de un señor que tiene dinero de sobra para pagar los gastos de su bolsillo si quiere visitar Santiago.


125 ANOS DO PASAMENTO DE ROSALÍAfoto dunha mapoula no meu xardín


Teño tres pitas brancas
e un galo negro
que
han de poñer bos ovos
andando o tempo
;
E hei de vendelos caros

polo Xaneiro.

E hei de xuntar os cartos

para un mantelo,

e heino de levar posto

no casamento,

e hei... —Pois mira, Marica,

vai por un neto
que entrementres non quitas

cerellos,

e as pitas van medrando

co galo negro,

para poñer os ovos,

e todo aquilo
do xaneiro, dos cartos,

e o casamento,

miña prenda da alma

¡Vamos bebendo!

Rosalia de Castro, Follas novas (Varia), 1880
Versión en castelán


Tengo tres gallinas blancas

y un gallo negro
que van a poner buenos huevos

pasando el tiempo

Y he de venderlos caros

por Enero.

Y he de juntar el dinero

para una mantilla,

y la he de llevar puesta

en el casamiento,

y he... -Pues mira, Marica,

vete por un vaso de vino

que mientras no quitas

los andrajos,

y las gallinas van creciendo

con el gallo negro,

para poner los huevos,

y todo aquello

del enero, del dinero,

y el casamiento,

prenda mía del alma

¡Vayamos bebiendo!