miércoles, 14 de diciembre de 2011

Cousas que están a pasar na Galiza

Quen son en realidade os TERRORISTAS???Cando non hai que facer...

Justificar a ambos lados

Carrabouxos, Cocas, Bugallos, Mazacucas, Bogallas, Bogallos, Boxas, Bullacas, Boullacas, Bugallas, Carrabouxos, Carragouchos, Cocas, Cocos, Crocas, Crocos, Cóucaras, ...


Son unha reacción de defensa da árbore fronte a determinados insectos que depositan os seus ovos baixo a casca nos gromos novos dos carballos. Son estruturas de tipo tumoral que son inducidas por insectos (xeralmente avespas). En realidade trátase da resposta do carballo cun crecemento anómalo de tecido para illar o ataque ou infección da avespa. Este tecido de nova formación adopta aspectos diferentes, ás veces espectaculares.


Imaxinade por un intre, que os humanos tivésemos a mesma reacción fronte aos malos políticos e outros parasitos da sociedade. Iriamos polo mundo cun feixe de carrabouxos colgados.


Versión en CastelánLas agallas, bogallas, cecidios, gállaras o gallarones ...


Son una reacción de defensa del árbol frente a determinados insectos que depositan sus huevos bajo la cascara en los brotes jóvenes de los robles. Son estructuras de tipo tumoral que son inducidas por insectos (generalmente avispas). En realidad se trata de la respuesta del roble con un crecimiento anómalo del tejido para aislar el ataque o infección de la avispa. Este tejido de nueva formación adopta aspectos diferentes, a veces espectaculares.

Imaginad por un momento, que los humanos tuviéramos la misma reacción frente a los malos políticos y otros parásitos de la sociedad. Iríamos por el mundo con un montón de agallas colgadas.

martes, 13 de diciembre de 2011

Estarán a buscarlle o teto á vaca???


Copiado de AQUÍ


O xefe da casa do rei dixo:

"É como cando alguén ten un fillo. Pódeselle querer máis ou menos, ou parecer máis ou menos parvo, pero non pode deixar de ser o teu fillo".


Versión en Castelán


El jefe de la casa del rey dijo:

“Es como cuando alguien tiene un hijo. Se le puede querer más o menos, o parecer más o menos tonto, pero no puede dejar de ser tu hijo”.
domingo, 11 de diciembre de 2011

A PíntegaPíntega, sacabeira, salamandiga, salamanca, sacarrancha, pintárraga, pezoña, pinchorra, zarramancha, roncha, sapagueira, pinta, zaramela, ...A metade do camiño da vida,


nunha selva escura atopábame


porque a miña ruta extraviara.
Que dura cousa é dicir cal era


esta salvaxe selva, áspera e forte


que me volve o temor ao pensamento!
É tan amarga case cal a morte;


mais por tratar do ben que alí atopei,


doutras cousas direi que me ocorreron.
Eu non sei repetir como entrei nela


pois tan durmido me atopaba no punto


que abandonei a senda verdadeira.


Dante, A Divina Comedia (O Inferno, canto I, 1-12)Versión en castelánA mitad del camino de la vida,

en una selva oscura me encontraba

porque mi ruta había extraviado


¡Cuán dura cosa es decir cuál era

esta salvaje selva, áspera y fuerte

que me vuelve el temor al pensamiento!


Es tan amarga casi cual la muerte;

mas por tratar del bien que allí encontré,

de otras cosas diré que me ocurrieron.


Yo no sé repetir cómo entré en ella

pues tan dormido me hallaba en el punto

que abandoné la senda verdadera.


Dante, La divina comedia (El Infierno, canto I, 1-12)