jueves, 13 de septiembre de 2012

A rula turca (Streptopelia decaocto)

 O macho e a femia son tan fieis que despois de formar parella non a rompen mentres viven. O seu canto é melancólico "ru-ru", sempre o mesmo, de aí lles vén o seu nome en galego.** Miña rula: expresión de cariño e tenrura que se aplica a unha nena ou a unha moza. Úsase comunmente en diminutivo, Miña ruliña. Díxenlle á rula: Pase miña señora!
E foise polo medio e medio do outono
por entre as bidueiras, sobre o río.
O meu anxo da garda, coas azas sob o brazo dereito,
na man esquerda a cabaciña de auga,
ollando a rula irse, comentou:
-Calquera día sen decatarte do que fas
dis: Pase miña señora!
e é a alma túa a quen despides como unha ave
nunha mañán de primavera
ou nun serán de outono.

Álvaro Cunqueiro, Herba aquí ou de acolá, 1980
     Versión de Amancio Prada pertencente ao seu disco A dama e o cabaleiro:


Versión en castelán

 Tórtola turca (Streptopelia decaocto)

El macho y la hembra son tan fieles que después de formar pareja no la rompen mientras viven. Su canto es melancólico "ru-ru", siempre lo mismo, de ahí les viene su nombre en gallego.

** Miña rula: expresión de cariño y ternura que se aplica a una niña o a una chica. Se usa comúnmente en diminutivo, " Miña ruliña". Le dije a la tórtola: ¡Pase mi señora!
Y se fue por el medio y medio del otoño
por entre los abedules, sobre el río.
Mi ángel de la guarda, con las alas bajo el brazo derecho,
en la mano izquierda la calabaza de agua,
mirando a la tórtola irse, comentó:
-Cualquier día sin darte cuenta de lo que haces
dices: ¡Pase mi señora!
y es a tu alma a quien despides como un ave
en una mañana de primavera
o en un atardecer de otoño. 
Alvaro Cunqueiro

domingo, 9 de septiembre de 2012

Gutta cavat lapidem


Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo (A gota perfora a pedra, non pola forza, senón caendo decontino).

É unha sentenza medieval que foi tomado de Ovidio e das súas "Cartas desde o Ponto" que dicía "Gutta cavat lapidem, comsumitur anulus usu".

Os que hoxe levan o timón do Estado xa conseguiron que o estado de benestar, que antes tiñamos, teña máis buracos ca esas rochas e seguen... gota a gota, ata que a rocha desapareza. 
E mentres a maioría dos cidadáns miran cara ao seu embigo e fan que suba a audiencia de Telecinco.Versión en castelán

 Gutta cavat lapidem, no vi, sed saepe cadendo (La gota perfora la piedra, no por la fuerza, sino cayendo con frecuencia).Es una adagio medieval que fue tomado de Ovidio y de sus "Cartas desde el Ponto" que decía "Gutta cavat lapidem, comsumitur anulus usu".
 

Los que hoy llevan el timón del Estado ya consiguieron que el estado de bienestar, que antes teníamos, tenga más agujeros que esas rocas y siguen... gota a gota, hasta que la roca desaparezca.
Y mientras la mayoría de los ciudadanos miran hacia su ombligo y hacen que suba la audiencia de Telecinco.