sábado, 3 de marzo de 2012

O boi e o carrizo


Ovos de Coren

Estaba a meditar sobre as portadas dalgúns xornais


El País -> Rajoy planta cara a Bruselas
ABC -> Rajoy marca su terrritorio
La Razón -> Rajoy cien por cien realista
La Vanguardia -> Rajoy se planta

E lembrei este conto:

Andaba un día un carrizo a briquiños na procura de herbiñas e vermes por un prado. Un boi pacía ao carón do carrizo e, como o paxaro era tan pequeno o boi non o viu e por pouco non lle pon unha pata enriba e o esmaga. O carrizo botouse a un lado e pareceulle moi mal que o boi non o vise ou o fixese de menos, deixándose levar pola carraxe, plantouse voando no espiñazo do boi, deulle dous couces coas súas patas e díxolle furioso.

-Ei, ti! Seica queres que te revente?http://youtu.be/6-ROHA5FXa4Versión en castelán


Estaba meditando s
obre las portadas de algunos periódicos

El País -> Rajoy planta cara a Bruselas
ABC -> Rajoy marca su terrritorio
La Razón -> Rajoy cien por cien realista

La Vanguardia -> Rajoy se planta

Y recordé este cuento:

Andaba un reyezuelo (el pajarito más pequeño de la avifauna gallega) dando saltos buscando hierbas y gusanos por un prado. Un buey pastaba al lado del reyezuelo y, como el pájaro era tan pequeño el buey no lo vio y por poco no le pone una pata encima y lo aplasta. El pájaro se echó a un lado y le pareció muy mal que el buey no lo viese o lo menospreciase, dejándose llevar por la cólera, se plantó volando en el espinazo del buey, le dio dos coces con sus patas y le dijo furioso.

-¡Oye, tú! ¿Acaso quieres que te reviente?jueves, 1 de marzo de 2012

As Matronalia


Camelias en marzo

Xuno na mitoloxía clásica era unha das deusas máis importantes. Raíña dos deuses, muller e irmá de Xúpiter. Era a protectora das mulleres e venerábana baixo diferentes nomes. As festas na súa honra, as Matronalia, celebrábanse o 1 de marzo.

A data da festa foi asociada coa dedicación dun templo a Xuno Lucina (que presidía o nacemento dos nenos e que se encargaba de auxiliar ás mulleres durante o parto), no outeiro do Esquilino ao redor de 268 a. C., e posiblemente tamén unha conmemoración da paz entre os romanos e os sabinos.


Nese día, as mulleres participaban nos rituais no templo, aínda que os detalles non foron conservados, excepto coa observación de que levaban o pelo solto (contrario ao decoro romano, que requiría levalo recollido) e non se lles permitía usar cintos ou anoar a súa roupa en ningures.

As matronas ofrecían unha coroa de flores a Xuno o día do aniversario do seu templo; o mesmo día os seus maridos oran pola súa saúde e entréganlles agasallos e diñeiro: este diñeiro serve sobre todo para celebrar os ritos do Esquilino e para o banquete que as matronas preparan coas súas mans para os escravos masculinos da súa familia.

As explicacións máis antigas desta festa moi escura, refírese ao nacemento, sobre todo ao de Romulo (Ovidio, Fastos, 3, 233) e á fecundidade das mulleres. En todo caso, o feito de que as mulleres cubran por si mesmas os gastos da liturxia -é verdade que coas pezas recibidas do paterfamilias- parece indicar que asumen por iso toda a responsabilidade.Versión en castelán


Juno en la mitología clásica era una de las diosas más importantes. Reina de los dioses, mujer y hermana de Júpiter. Era la protectora de las mujeres y la veneraban bajo diferentes nombres. Las fiestas en su honra, las Matronalia, se celebran el 1 de marzo.

La fecha de la fiesta fue asociada con la dedicación de un templo a Juno Lucina (que presidía el nacimiento de los niños y que se encargaba de auxiliar a las mujeres durante el parto), en la colina del Esquilino alrededor de 268 la. C., y posiblemente también una conmemoración de la paz entre los romanos y los sabinos.


En ese día, las mujeres participaban en los rituales en el templo, aunque los detalles no fueron conservados, excepto con la observación de que llevaban el pelo suelto (contrario al decoro romano, que requería llevarlo recogido) y no se les permitía usar cintos o anudar su ropa en ninguna parte.

Las matronas ofrecían una corona de flores a Juno el día del aniversario de su templo; el mismo día sus maridos oran por su salud y les entregan regalos y dinero: este dinero sirve sobre todo para celebrar los ritos del Esquilino y para el banquete que las matronas preparan con sus manos para los esclavos masculinos de su familia.

Las explicaciones más antiguas de esta fiesta muy oscura, se refiere al nacimiento, sobre todo al de Romulo (Ovidio, Fastos, 3, 233) y a la fecundidad de las mujeres. En todo caso, el hecho de que las mujeres cubran por sí mismas los gastos de la liturgia -es verdad que con las piezas recibidas del paterfamilias- parece indicar que asumen por eso toda la responsabilidad.