lunes, 7 de mayo de 2012

Unha paisaxe nostálxica
Miraba dende a fiestra ou subía ao penedo de Foxacos para seguir mirando aquela paisaxe, sempre cara á sur, alí ao lonxe, case no horizonte... quería estar alí pero non quería abandonar o lugar onde se atopaba, ufff!,  demasiado complicado. Ela só tiña nove, dez,... anos e ninguén lle quería explicar porque non podía estar tamén nese outro lugar. Demasiados segredos, aínda que ela escoitaba..., escoitaba tantas cousas que non entendía! 

Á bisavoa tamén lle gustaba mirar, nos derradeiros anos da súa vida, pola noite, estaba convencida que vía ao seu marido que morrera había varios anos. Dicía "mira ao Manuel, xa anda dando voltas arredor da igrexa, aínda se lle vai apagar o farol". "Avoa", berraba a rapaza, mirando para ela para que lese nos seus beizos, "alí non hai ninguén". "Como que non hai ninguén pelandrana?, está o Manuel co farol ou estás cega?"


Versión en castelán

Miraba desde la ventana o subía a la peña de Foxacos para seguir mirando aquel paisaje, siempre hacia el sur, allí en la lejanía, casi en el horizonte... quería estar allí pero no quería abandonar el lugar donde se encontraba, ¡ufff!, demasiado complicado. Ella sólo tenía nueve, diez,... años y nadie le quería explicar porque no podía estar también en ese otro lugar. Demasiados secretos, aunque ella escuchaba..., ¡escuchaba tantas cosas que no entendía! 

 A la bisabuela también le gustaba mirar, en los últimos años de su vida, por la noche, estaba convencida que vía a su marido que había muerto hacía varios años. Decía "mira al Manuel, ya anda dando vueltas alrededor de la iglesia, aun se le va a apagar la farola". "Abuela", chillaba la niña, mirando para ella para que leyese en sus labios, "allí no hay nadie". "¿Cómo que no hay nadie pelandrana?, está Manuel con la farola o ¿estás ciega?"