viernes, 31 de agosto de 2012

CANDO


CANDO me miro non me percibo. 

Teño tanto a manía de sentir
que me extravío ás veces ao saír
das propias sensacións que eu recibo.

O aire que respiro, este licor que bebo,
pertencen ao meu modo de existir, 
e eu nunca sei como hei de concluir 
as sensacións que ao meu pesar concibo. 

Nin nunca, propiamente reparei, 
se na verdade sinto o que sinto. 

Eu,  serei tal cal  me parezo ? 
Serei tal cal  me xulgo verdadeiramente?
Mesmo ante as sensacións son un pouco ateo, 
nin sei ben se son eu quen en min  sente.
Fernando PessoaCastelán
 
CUANDO me miro no me percibo.

Tengo tanto la manía de sentir 
que me extravío a veces al salir
de las propias sensaciones que recibo.

El aire que respiro, este licor que bebo
pertenecen a mi modo de existir,
y yo no sé como he de concluir
las sensaciones que a mi pesar concibo.

 Ni nunca, propiamente, reparé,
si en verdad siento lo que siento. 

Yo ¿seré tal cual como me parezco? 
¿Seré tal cual  me juzgo verdaderamente? 
También ante las sensaciones soy un poco ateo,
ni sé bien si soy yo quien en mí siente.
Fernando Pessoa 


Portugués

 QUANDO olho para mim não me percebo.

 Tenho tanto a mania de sentir
 que me extravio às vezes ao sair
 das próprias sensações que eu recebo.

 O ar que respiro, este licor que bebo,
 pertencem ao meu modo de existir,
 e eu nunca sei como hei de concluir
 as sensações que a meu pesar concebo.

Nem nunca, propriamente reparei, 
se na verdade sinto o que sinto. 

Eu, serei tal qual pareço em mim? 
Serei tal qual me julgo verdadeiramente?
Mesmo ante as sensações sou um pouco ateu,
nem sei bem se sou eu quem em mim sente.
 Fernando Pessoa