jueves, 10 de febrero de 2011

É de MAL GUSTO que mexen por nós e digamos que chove.


Vostedes non ven, coma min, un L que xa está a celebrar os carnavais?


Vou falar do MAL GUSTO, desas cousas, que, aínda que, non sexan para comer, deixan un sabor amargo na boca.

Levo días dándolle voltas a isto, dous ou tres blogues, aos que sigo, falaron diso, eu denuncieino no meu blogue de Dúbidas sobre a lingua, pero fóra diso, parece que non lle importa a ninguén, non vin nin oín ningún medio de comunicación que se preocupase, nin sequera a oposición política.

Comezarei dende o principio, a última Normativa que
aprobou a RAG data do "ano 2003, coñeceuse naquel momento, pola Normativa da Concordia".

O señor Fraga presidiu o goberno da Xunta dende 1990 ao 2005, este señor é fundador do PP, el estaba, polo tanto, gobernando cando se aprobou a normativa mencionada.


Agora neste momento, no 2011, o goberno da Xunta ofende a todos os galegos, cun folleto propagandístico cheo de erros ortográficos. É grave que "eses" (refírome aos políticos en xeral) aos que os galegos estamos pagando, non saiban falar correctamente galego, pero é de moi MAL GUSTO, que paguen a alguén, que non ten coñecementos da lingua, para que faga algo que pagamos os galegos.


Iso sería pensando ben
, porque se nos pomos a pensar mal, e eu son moi mal pensada,pregunto: non será que "O Feixismo" quere desprestixiar a lingua e rirse de nós?, consideran eles, que os galegos temos as tragadeiras tan anchas, que tragamos o que nos boten?.

Confeso que a min sempre me gustou moito o leite e cando era rapaza tomábao directamente das vacas galegas, alimentadas con comida galega e coidadas por xente galega, dende hai moitos anos, merco o leite galego nos supermercados, pero trato de que sexa leite galego.


No folleto promocional da marca 100% galego hai os seguintes erros:

Catro veces
Diferencia-> o correcto é Diferenza
Constitue ->o correcto é Constitúe
Ademáis-> o correcto é Ademais
Comunitária-> o correcto é Comunitaria
Productos-> o correcto é Produtos
Disfruta-> o correcto é Goza

* E no mesmo paquete, aclararlle ao señor Feijóo que a Xunta ten intención de RECORRER (
Interpor recurso xudicial, apelar). e non Recurrir que non existe en galego.
Versión en castelán

Voy a hablar del MAL GUSTO, de esas cosas, que, aunque, no sean para comer, te dejan un sabor amargo en la boca.


Llevo días dándole vueltas, dos o tres blogs a los que sigo escribieron sobre ello, yo lo denuncié en mi blog de Dúbidas sobre a lingua, pero fuera de esto, parece que no le importa a nadie, no vi ningún medio de comunicación que se preocupara, ni siquiera la oposición política.

Comenzaré desde el principio, la última normativa que aprobó la RAG es del "año 2003, se conoció en aquel momento, por la "Normativa da Concordia".


El señor Fraga presidió el gobierno de la Xunta desde 1990 al 2005, este señor es fundador del PP, él estaba, por lo tanto, gobernando cuándo se aprobó la normativa mencionada.


Ahora en el 2011, el gobierno de la Xunta ofende a todos los gallegos, con un folleto propagandístico lleno de faltas ortográficas. Es grave que "
esos" (me refiero a los políticos en general) a los que los gallegos estamos pagando, no sepan hablar correctamente gallego, pero es de muy MAL GUSTO, que paguen a alguien, que no tiene conocimientos de la lengua, para que haga algo que pagamos los gallegos.

Eso sería pensando bien, porque si pensamos mal, y yo soy muy mal pensada, pregunto: ¿no será que "El Feixismo" quiere desprestigiar el gallego y reírse de nosotros?, ¿consideran ellos, que los gallegos tenemos las tragaderas tan anchas, que tragamos lo que nos echen?.

Confieso que a mí siempre me gustó mucho la leche y cuando era una niña la tomaba directamente de las vacas gallegas, alimentadas con comida gallega y cuidadas por gente gallega, desde hace muchos años, compro la leche gallega en los supermercados, siempre trato que sea leche gallega (en castellano es todo femenino, pero en gallego la leche es masculino, cosa que ignora el "señor Feijóo y sus amiguitos).


En el folleto promocional de la marca 100% gallego hay los siguientes errores:

Cuatro veces Diferencia-> lo correcto es Diferenza
Constitue ->lo correcto es Constitúe
Ademáis-> lo correcto es Ademais
Comunitária-> lo correcto es Comunitaria
Productos-> lo correcto es Produtos
Disfruta->lo correcto es Goza

lunes, 7 de febrero de 2011

Esencias e perfumesNon soporto os perfumes fortes, o meu sentido do olfacto ante estas situacións, ás veces xógame malas pasadas e liberase con espirros.

Vou contar unha anécdota moi curiosa. Hai anos, nunha ocasión en que me tocou subir no ascensor cunha veciña, no momento que se cerrou a porta do ascensor ao meu nariz chegou un cheiro tan forte, que de golpe e por sorpresa, veume un espirro. Sentín tanta vergoña que non sabía como saír do apuro e para "arranxalo" non se me ocorreu outra cousa que dicirlle
"Ostra! que ben cheira o perfume levas"
Díxome o nome, e nese momento, cheguei ao meu andar, por sorte, puiden liberarme, porque estaba temendo que se me ía escapar outro espirro.

Contei o que me pasara á miña familia e o mal que me sentira ante aquela situación.

Aos poucos días, a veciña chamou na porta da miña casa e como eu non estaba, deulle a unha das miñas fillas un paquetiño; díxolle que era un regalo para min. Cando cheguei de traballar, vin o agasallo da veciña e tiven que soportar as risas de todos os membros da miña familia.
Aínda conservo o regalo, debe de levar comigo preto de 20 anos, se fose whisky estaría no camiño de converterse en gran reserva. Nunca pensei en utilizalo, pero tampouco podería tiralo ou darllo a outra persoa, sei que é moi caro e que a muller fíxoo con todo cariño.
Esta é unha das moitas razóns polas que eu nunca agasallo a ninguén con perfume, é algo tan persoal, que un mesmo perfume, pode ser moi agradable nunha persoa e noutra pode chegar a repeler.


Lembrades esta película

Versión en castelán


No soporto el perfume fuerte, mi sentido del olfato ante estas situaciones, a veces, me juega malas pasadas y se libera con estornudos.


Hace años, en una ocasión en que me tocó subir en el ascensor con una vecina, en el momento que se cerró la puerta del ascensor, a mi nariz llegó un olor tan fuerte, que de golpe y por sorpresa, se me escapó un estornudo. Sentí tanta vergüenza que no sabía como salir de la situación y para "arreglarlo" se me ocurrió decirle "¡Ostras, que bien huele el
perfume llevas!". Me dijo el nombre, y en ese momento, llegué a mi piso, por suerte, pude liberarme porque estaba temiendo que se me iba a escapar otro estornudo.

Conté lo que me había pasado a mi familia y lo mal que me había sentido ante aquella situación.


Pocos días después, la vecina llamó a mi puerta y como yo no estaba, le dio a una de mis hijas un paquetiño, le dijo que era un regalo para mí. Cuando llegué de trabajar vi el regalo de la vecina y tuve que aguantar las risas de todos los miembros de mi familia.

Aún conservo el regalo, debe de llevar conmigo cerca de 20 años, si fuese whisky estaría camino de convertirse en gran reserva. Nunca pensé en utilizarlo, pero tampoco podría tirarlo o dárselo a otra persona, sé que es muy caro y que la mujer lo hizo con todo el cariño.


Ésta es una de las muchas razones por las que yo nunca regalo a nadie perfume, es algo tan personal, un mismo perfume, que puede ser muy agradable en una persona, en otra puede repeler.