jueves, 9 de agosto de 2012

Meditando e aprendendo

rousinol négase aniñar na gaiola, para que a escravitude non sexa o destino da súa cría.
Khalil GibranVersión en castelán

El ruiseñor se niega anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría.
Khalil Gibran

lunes, 6 de agosto de 2012

Facendo amigosEirugas


Quero ser o teu amigo.
Nin  demais e  nin de  menos.
Nin tan lonxe e nin tan preto.
Na medida máis precisa que eu puider.
Mais amarte sen medida e ficar na túa vida,
Da maneira máis discreta que eu souber.
Sen quitarche a liberdade, sen xamais  sufocarte.
Sen forzar as túas ganas.
Sen falar, cando for hora de calar.
E sen calar, cando for hora de falar.
Nin ausente, nin presente por de máis.
Simplemente, calmadamente, serche paz.
É bonito ser amigo, mais confeso: é tan difícil aprender!
E por iso eu che suplico paciencia.
Vou encher este teu rostro de lembranzas,
Dáme tempo de acertar as nosas distancias

Fernando Pessoa


Versión en castelán

Quiero ser tu amigo.
Ni  demás y ni de menos. 
Ni tan lejos y ni tan cerca.
En la medida más precisa que yo pudiere.
Mas amarte sin medida y quedar en tu vida,
De la manera más discreta que yo supiere.
Sin quitarte la libertad, sin jamás  sofocarte.
Sin forzar tus ganas.
Sin hablar, cuando fuere hora de callar.
Y sin callar, cuando fuere hora de hablar.
Ni ausente, ni presente por de más.
Simplemente, calmadamente, serte paz.
Es bonito ser amigo, mas confieso: es tan difícil aprender!
Y por eso yo te suplico paciencia.
Voy a llenar este tu rostro de recuerdos,
Dame tiempo de acertar nuestras distancias

Fernando Pessoa