sábado, 5 de mayo de 2012

Por fin chove!!!
Chove, chove, non para de chover
hai un mes a terra seca 
só pedía poder beber.
O cura, a nena e a vaca

O señor abade atopou na corredoira á nena da veciña que levaba unha vaca pola corda.
-E logo -díxolle- Seica levas  pastar á vaca?
-Non señor, lévoa ao boi
-Que a levas ao boi?. E vas ti soa?
-Seica sí!
-Daquela, e que non hai xente na casa?
-Hai os de sempre!
-Pois iso quen o debía facer é o teu pai.
-Meu pai non, señor, que non vale, ten que ser o boi!

Bibliografía: Antoloxía do conto popular galego, H. Harguindey e M. BarrioVersión en castelán

Llueve, llueve, no para de llover
hace un mes la tierra seca
sólo pedía poder beber.


El cura, la niña y la vaca

El señor cura encontró en el camino a la niña de la vecina que llevaba una vaca por la cuerda.
-Y luego -le dijo- ¿Parece que llevas a  pastar a la vaca?
-No señor, la llevo al buey
-¿Qué la llevas al buey?. ¿Y vas tú sola?
-Pues sí!
-Entonces,  ¿no hay gente en tu casa?
-¡Están los de siempre!
-Pues eso quien lo debía hacer es tu padre.
-Mi padre no, señor, que no sirve, ¡tiene que ser el buey!
martes, 1 de mayo de 2012

A mentira e a verdadeKalanchoe
Deste mundo na comedia
eterna, veñen e van
baixo un mesmo veo envoltas
a mentira e a verdade;
por iso ao velas o home
tras do máxico cendal
que vela a face de entrambas,
nunca pode adivinar
con certeza cal é delas
  a mentira ou a verdade.


 Versión orixinal 

                    De este mundo en la comedia

                       eterna, vienen y van
                     bajo un mismo velo envueltas
                       la mentira y la verdad;
                     por eso al verlas el hombre
                       tras del mágico cendal
                     que vela la faz de entrambas,
                       nunca puede adivinar
                     con certeza cuál es de ellas
                       la mentira o la verdad.
A orillas del Sar, Rosalía de Castro