jueves, 4 de marzo de 2010

Couselos

Couselo, conchelo, coucelos (Umbilicus pendulinus).


É unha planta herbácea pertencente á familia das crasuláceas. Ten unha base engrosada da que nacen follas de longos rabiños, moi carnosas e zumentas. Da metade do talo cara arriba fórmase un ramallete de flores.

Críase nas gretas das penas e entre os muros, pero sempre en lugares sombreados. Prefire os terreos sen cal e moita humidade atmosférica, condicións que, de faltar, fan que apenas se desenvolva.Considérase principalmente unha planta diurética, usada desde os tempos de Dioscórides. Ademais, as follas, por vía interna, son refrescantes. Usada externamente, dise que é un bo remedio para curar chagas e demais feridas, actuando como cicatrizante.
Follas frescas. As follas, machucadas nun morteiro en estado fresco, aplícanse directamente sobre a úlcera ou a chaga, cubrindo esta parte cunha venda ou gasa estéril. Si a zona a sandar é pequena, pódese coller a folla fresca e quitar a pel que a recobre, ata deixar ao descuberto a carne da folla. Aplícase directamente sobre a chaga. Se o proceso se fai rapidamente e con destreza, lógrase unha superficie vexetal perfectamente estéril, co que o remedio resulta moi eficaz.


Planta fresca
. Para provocar os ouriños machúcanse conxuntamente as follas e o talo e a masa obtida cóase por un lenzo de fío. Deste mollo tómase en xaxún unha cullerada grande todas as mañás, xunto cun vaso de auga con gas.Un remedio da miña avoa que eu probei e tamén os meus fillos.


Coller unhas follas de couselo (poucas, para unha taza 3 ou 4) e cocelas en leite, despois de cocer un pouco, cóase o leite e engádeselle mel a gusto e tomase quentiño. Isto é moi bo para a tose.
-> Traducion en castelán


Ombligo de Venus
(Umbilicus pendulinus).

Es una planta herbácea perteneciente a la familia de las crasuláceas. Tiene una base engrosada de la que nacen hojas de largos rabillos, muy carnosas y jugosas. De la mitad del tallo hacia arriba se forma un ramillete de flores.
Se creía en las grietas de las rocas y entre los muros, pero siempre en lugares sombreados. Prefiere los terrenos sin cal y mucha humedad atmosférica, condiciones que, de faltar, hacen que apenas se desarrolle.


Se considera principalmente una planta diurética, usada desde los tiempos de Dioscórides. Además, las hojas, por vía interna, son refrescantes. Usada externamente, se dice que es un buen remedio para curar llagas y demás heridas, actuando como cicatrizante.Hojas frescas
. Las hojas, machacadas en un mortero en estado fresco, se aplican directamente sobre la úlcera o la llaga, cubriendo esta parte con una venta o gasa estéril. Sí la zona a curar es pequeña, se puede coger la hoja fresca y quitar la piel que la recubre, hasta dejar a cielo abierto la carne de la hoja. Se aplica directamente sobre la llaga. Si el proceso se hace rápidamente y con destreza, se logra una superficie vegetal perfectamente estéril, con el que el remedio resulta muy eficaz.


Planta fresca
. Para provocar la orina se machacan conjuntamente las hojas y el tallo y la masa obtenida se cuela por un lienzo de hilo. De este zumo se toma en ayunas una cucharada grande todas las mañanas, junto con un vaso de agua con gas.


Un remedio de mi abuela que yo probé y también mis hijos
.
Coger unas hojas (pocas, para un tazón 3 ó 4) de ombligo de venus y cocerlas en leche, después de cocer un poco se cuela la leche y se le añade miel a gusto y se tomará calentita. Esto es muy bueno para la tos.

miércoles, 3 de marzo de 2010

Camelias

a son nativas de China, Japón, Indo-China y de varias islas en los alrededores de sos países.

Conta a lenda que en ano 2737 a. C. o emperador chinés Shen Nong, pai do medicina tradicional chinesa, ordenara ao seu pobo ferver a auga antes de bebela. Un día estaba sentado baixo a sombra dunha camelia cando unha das follas do arbusto caeu dentro da cunca de auga fervendo que o emperador estaba a tomar nese momento. O exquisito sabor que tomou o bebedizo, así como a sensación de benestar que sentiu foi tan intensa que a partir dese momento quedou instaurada como a bebida oficial do emperador e a súa familia.


Camelias do meu xardín, nin o frío, nin a choiva, nin a cicloxénesis explosiva, puideron escurecer a súa fermosura
Versión en castelán

Cuenta la leyenda que en año 2737 a. C. el emperador chino Shen Nong, padre del medicina tradicional china, había ordenado a su pueblo hervir el agua antes de beberla. Un día estaba sentado bajo la sombra de una camelia cuando una de las hojas del arbusto cayó dentro de la taza de agua hirviendo que el emperador estaba tomando en ese momento. El exquisito sabor que tomó el bebedizo, así como la sensación de bienestar que sintió fue tan intensa que a partir de ese momento quedó instaurada como la bebida oficial del emperador y su familia.


Camelias de mi jardín, ni el frío, ni la lluvia, ni la cicloxénesis explosiva, han podido oscurecer su hermosura.