lunes, 21 de mayo de 2012

Lagarto Lagarto

Lagarto nun penedo da ermida da Virxe de Chamorro (Ferrol)


 Rolda de prensa de Mariano Rajoy desde o cume da OTAN en Chicago. O presidente do Goberno comeza defendendo a misión da alianza en Afganistán

Rajoy asegura que mantivo dúas reunións bilaterais con Obama
, aínda que non se falou da situación da banca, "si da situación económica española, europea e do euro"-> Segundo a mitoloxía galega os lagartos son inimigos das mulleres, pois ao velas prodúcelles unha enorme dor de cabeza, por iso as perseguen tenazmente. Tamén se introduce polo sexo feminino. En cambio son amigos dos homes. Un home pode durmir tranquilamente a sesta sen temor das cobras, sempre que haxa lagartos preto. Se unha serpe se aproxima o lagarto esperta ao dormente, dándolle golpiños co rabo na cara, botándolle pedriñas, meténdolle a cola na orella, mordéndoo ou rañándoo nos pés.
Torrando no forno un lagarto de lombo azul vivo, facéndoo po, recollendo ese po nunha caixa de sándalo, mesturándoo en viño ou café e dándolle ese bebedizo á persoa amada conséguese o seu amor.
Co unto do lagarto fáise unha pomada para curar as cambras. Tamén se curan facendo cruces sobre a pel cunha fouce mollada con sangue deste animal.
O mellor remedio contra seca consiste en queimar lagartos.
Hai lagartos que son humanos encantados por un feitizo, como o Neno-lagarto e o Home-lagarto. Tamén os hai que, como as cobras, gardan tesouros.
-> Na mitoloxía clásica Demeter/Ceres, deusa das colleitas,  estando na casa de Meganira e Hipotoon, mentres se atopaba na Ática, aleitou a Demofonte, o fillo máis pequeno que acababa de nacer. Abante que era o primoxénito do matrimonio, un día burlouse da deusa porque bebía covizosa dun porrón con auga de avea e menta; como castigo viuse metamorfoseado en lagarto.


Versión en castelán

Rueda de prensa de Mariano Rajoy desde la cumbre de la OTAN en Chicago. El presidente del Gobierno comienza defendiendo la misión de la alianza en Afganistán

Rajoy asegura que ha mantenido dos reuniones bilaterales con Obama, aunque no se ha hablado de la situación de la banca, "sí de la situación económica española, europea y del euro"


-> Según la mitología gallega los lagartos son enemigos de las mujeres, pues al verlas les produce un enorme dolor de cabeza, por eso las persiguen tenazmente. También se introduce por el sexo femenino. En cambio son amigos de los hombres. Un hombre puede dormir tranquilamente la siesta sin temor de las cobras, siempre que haya lagartos cerca. Si una serpiente se aproxima el lagarto despierta al durmiente, dándole golpecitos con el rabo en la cara, echándole piedrecillas, metiéndole la cola en la oreja, mordiéndolo o rascándolo en los pies.
Achicharrando en el horno un lagarto de lomo azul intenso, haciéndolo polvo, recogiendo ese polvo en una caja de sándalo, mezclándolo con vino o café y dándole ese bebedizo a la persona amada se consigue su amor.
Con el unto del lagarto se hace una pomada para curar los calambres. También se curan haciendo cruces sobre la piel con una hoz mojada con sangre de este animal.
El mejor remedio contra la sequía consiste en quemar lagartos.
Hay lagartos que son humanos encantados por un hechizo, como el Niño-lagarto y el Hombre-lagarto. También los hay que, como las culebras, guardan tesoros.


-> En la mitología clásica Demeter/Ceres, diosa de las cosechas,  estando en la casa de Meganira y Hipotoon, mientras se encontraba en la Ática, amamantó la Demofonte, el hijo más pequeño que acababa de nacer. Abante que era el primogénito del matrimonio, un día se burló de la diosa porque bebía codiciosa de un botijo con agua de avena y menta; como castigo se vio metamorfoseado en lagarto.