viernes, 19 de febrero de 2010

Un regaliño para Aznar de parte de Khalil
Onte tiven unha conversa moi seria con Khalil, ao final puideron máis as súas razóns cás miñas e convenceume para que escribise isto.

Iamos coma todas as tardes de camiño para corte, despois de pasar o día no prado e coma sempre eu ía contando as novas e outras cousas que ocorren, el sempre vai moi atento e de cando en vez, cando non lle gusta algo do que estou a contar solta un refolgo. Pois nestas, ocorréuseme contarlle o que hoxe sae en todos os medios de comunicación, a actitude dun ex presidente do estado español facéndolle a puñeta a uns españois.

El non se sorprendeu moito cando lle dixen de quen se trataba, porque aínda que non nacera cando Aznar estivo no goberno, si coñece todo o que fixo, eu púxeno ao día, nas nosas longas conversas que temos e el ten moi boa memoria (máis ca moitos españois).

O caso é que Khalil opina que merece como resposta a esa aptitude de chulo mal educado, que lle regalemos ese montonciño que esta facendo el no prado, para que meta o dedo, lle saque brillo e zugue.

Eu díxenlle que iso era pórse a o mesmo nivel ca el, pero el convenceume con moitas razóns e unha delas foi que máis abaixo do que el está xa non se pode.

Mirade que cabalo máis intelixente teño
Versión en castelán


Ayer tuve una conversación muy seria con Khalil, al final pudieron más sus razones que las mías y me convenció para que escribiera esto.

Íbamos como todas las tardes de camino para la cuadra, después de pasar el día en el prado y como siempre, yo iba contándole las noticias y otras cosas que ocurren, él siempre va muy atento y de vez en cuando, si no le gusta algo de lo que estoy contando suelta un resoplido.

Estando con esto, se me ocurrió contarle lo que hoy sale en todos los medios de comunicación, la aptitud de un ex presidente del estado español haciéndole la puñeta a unos españoles.

Él no se sorprendió mucho cuando le dije de quien se trataba, porque aunque no había nacido cuando Aznar estuvo en el gobierno, sí conoce todo lo que hizo, yo lo puse al día, en nuestras largas conversaciones y él tiene muy buena memoria (más que muchos españoles).

El caso es que Khalil opina que merece como respuesta a esa actitud de chulo mal educado, le regalemos ese montoncito que esta haciendo él en el prado, para que meta el dedo, le saque brillo y chupe.

Yo le dije que eso era ponerse al mismo nivel que él, pero él me convenció con muchas razones y una de ellas fue que más abajo de lo que él está ya no se puede.

Mirad qué caballo más inteligente tengo


miércoles, 17 de febrero de 2010

Eu prosigo soñando


Khalil e Morocho

Arbusto con flor

Xacinto (o primeiro en chegar este ano)

Romeu (sempre ten flor)

Din que non falan as plantas, nin as fontes, nin os paxaros,


nin a onda cos seus rumores, nin co seu brillo os astros,dino, pero non é certo, pois sempre cando eu paso,de min murmuran e exclaman:-Aí vai a tola soñandocoa eterna primavera da vida e dos campos,e xa ben pronto, ben pronto, terá os cabelos canos,e ve tremendo, atericida, que cobre a xeada o prado.-Hai canas na miña cabeza, hai nos prados xeada,mais eu prosigo soñando, pobre, incurable somnámbula,coa eterna primavera da vida que se apagae a perenne frescura dos campos e as almas,aínda que os uns esgótanse e aínda que as outras se abrasan.Astros e fontes e flores, non murmuredes dos meus soños,sen eles, como admirarvos nin como vivir sen eles?


A orillas del Sar, Rosalía de CastroVersión en castelán (orixinal)

Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros

ni la onda con sus rumores, ni con su brillo los astros.

Lo dicen; pero no es cierto, pues siempre, cuando yo paso,

de mí murmuran y exclaman:

-Ahí va la loca, soñando

con la eterna primavera de la vida y de los campos,

y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos,

y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado.

-Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha;

mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,

con la eterna primavera de la vida que se apaga

y la perenne frescura de los campos y las almas,

aunque los unos se agotan, y aunque las otras se abrasan.

¡Astros y fuentes y flores!, no murmuréis de mis sueños;

Sin ellos, ¿cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos?

Rosalía de Castro, A orillas del Sar