miércoles, 30 de diciembre de 2009

NON AO DECRETO CONTRA O GALEGO!

Concentración 30 de decembro

Ante a política galegófoba do actual goberno da Xunta e contra o anunciado decreto contra o galego, a plataforma cidadá Queremos Galego convoca unha concentración na Praza do Obradoiro de Santiago para a cuarta feira (mércores) 30 de decembro ás 17.00.

lunes, 28 de diciembre de 2009

Ademais de mirala tamén teño que pasar por ela
Estrada de Lavandeira - Coles - Ourense

Despois de falar co señor alcalde a estrada segue o mesmo, a auga corre polo medio dela e ao baixar as temperaturas en vez de auga é xeo. Será por culpa das festas ou por que ao señor alcalde non lle interesa?
É tan fácil o que pido, tan só limpar uns cuantos metros de beiravía, agora, xa, cando suban as temperaturas xa non me interesa. Ao mellor é que está a esperar que eu volva a caer e que parta a cabeza ou que parta as patas algún cabalo... todo pode pasar.Un rapaz que se foi confesar e o crego preguntoulle se cometera algún pecado coas mulleres. O rapaz díxolle que non. Só un día mirara para as pernas da criada do abade.


-Pois tes que xaxuar tres días seguidos -
díxolle o crego

O rapaz marchou para a casa e xaxuou tres días pero, un día, foi ver un eido que tiña con centeo e viu á besta do cura mirando para o centeo. O rapaz que por mirar para pernas da criada fixérano xaxuar tres días, quíxolle facer o mesmo á besta por mirar para o seu campo, e colleuna e levouna a un vello muíño abandonado.


Á noite, cando o crego foi pola besta, atopou o sitio e empezou a preguntar a todos se a viran. Ninguén a vira ata que tres días despois encontrou ao rapaz e preguntoulle por ela. O rapaz díxolle onde estaba.


- E logo, porque ma metiches alí, ou? -dixo o crego.


-Porque estaba mirando para o meu centeo -dixo o rapaz


-E, por mirar para el, comíacho, ou? -dixo o crego enfadado.


-E logo, señor abade?. Tamén lle comía eu a criada por mirar para ela? -dixo o rapaz

Contos populares, Editorial Galaxia

Versión en castelán

Después de hablar con el señor alcalde la carretera sigue igual, el agua corre por el medio de la calzada y al bajar las temperaturas en vez de agua es hielo. ¿Será por culpa de las fiestas o por qué al señor alcalde no le interesa?
Es tan fácil lo que pido, tan sólo limpiar unos cuantos metros de arcén, ahora, ya, cuando suban las temperaturas ya no me interesa. A lo mejor es que está esperando que yo vuelva a caerme y que me parta la cabeza o que partan las patas algún caballo... todo pode pasar.Un chaval que se fue a confesar y el cura le preguntó si había cometido algún pecado con las mujeres. El chaval le dijo que no. Sólo un día había mirado para las piernas de la criada del cura.

-Pues tienes ayunar tres días sucesivos -le dijo el cura

El chaval marchó para casa y ayunó tres días pero, un día, fue a ver una finca que tenía de centeno y vio la yegua del cura mirando para el centeno. El chaval que por mirar para piernas de la criada lo habían hecho ayunar tres días, le quiso hacer lo mismo a la yegua por mirar para su campo, y la cogió y la llevó aun viejo molino abandonado.

Por la noche, cuando el cura fue por la yegua, encontró el sitio y empezó a preguntar a todos si la habían visto. Nadie la había visto hasta que tres días después encontró al chaval y le preguntó por ella. El chaval le dijo dónde estaba.

- Y luego, ¿por qué me la metiste allí? -dijo el cura.

-Porque estaba mirando para mi centeno -dijo el chaval
-Y, por mirar para él, ¿te lo comía?-dijo el cura enfadado.

-Y luego, señor abad ¿También le comía yo la criada por mirar para ella? -dijo el chaval