martes, 9 de noviembre de 2010

A segunda elección de Sancho


O grupo PADA xa fixo a súa segunda elección, no blog "La sabiduria de Sancho"

O blog elixido foi:

" De colores"
de María Jesús Villamar, a entrada "Vaya Gaita"

Esperamos que vos guste tanto coma a nós.


lunes, 8 de noviembre de 2010

Bah, bah!... Se «ti es Petrus,» Que o demo me leve!-> O fume ás veces prívanos de ver con claridade

Algunhas perlas que deixou o ilustre visitante.

"España vive unha laicidade, un anticlericalismo e un secularismo como o dos anos 30"
* Vaia, coma se nós tivésemos algún interese en saber que pensaba e facía el a finais dos anos trinta e principios dos corenta.


"A Igrexa avoga por adecuadas medidas económicas e sociais para que a muller atope no
fogar e no traballo a súa plena realización e para que o home e a muller que contraen matrimonio e forman unha familia sexan decididamente apoiados polo Estado"

* Sen comentarios...serían moi extensos.


"O amor xeneroso e indisoluble dun home e unha muller é o marco eficaz e o fundamento da vida humana na súa xestación, no seu alumeamento, no seu crecemento e no seu ámbito natural".

*E "o amor lascivo" que algúns do seu gremio teñen aos nen@s, "ese" tamén o bendice?


-> Versión en castelán


El humo a veces nos impide ver con claridad


Algunas perlas que nos dejó el ilustre visitante

"España vive una laicidad, un anticlericalismo y un secularismo como el de los anos 30"

*Vaya, como si a nosotros nos interesase lo que pensaba y hacía él a finales de los años treinta y principios de los cuarenta.


"La Iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización y para que el hombre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado."

* Sin comentarios
... serían muy extensos

"el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su ámbito natural".

* Y el "amor lascivo" que algunos de su gremio tienen a los niñ@s, ¿ese también los bendice?