jueves, 8 de abril de 2010

Unha cantiga de escarnio e maldicir
Está a falar o caracol
é moi importante o que di
ten que convencer
aos que o colocaron aí.

Ao burgués que ten complexo,
ao empresario desertor,
ao "señorito" de merda
disfrazado de señor.

Á estirpe dos caciques,
de misa de domingo,
aos de camisas azuis,
na época do franquismo.

Señoritos de caldo á merenda,
non queren falar o galego
nin queren que os seus fillos
poidan chegar a coñecelo.

Os que hoxe gobernan Galiza
e a súa lingua desprezan
son coma o caracol por riba da mesa
cando teña fame... xa baixará á terra.


O Consello Escolar de Galiza solicita a retirada do proxecto de Decreto de Plurilingüísimo

Anxo Lorenzo, "unha maioría pequena" e en torno ao "60 por cento". Atribue o resultado a "determinas formacións" que ve "vinculadas aos partidos políticos da oposición".

Así me gusta, optimista, e a caperuchiña era de cor azul, non vermella, non si?
Con
24 votos a favor (CIG, UXT, CCOO, a Confapa (representante das AMPA de centros públicos), o Seminario de Estudos Galegos, Nova Escola Galega e AS-PG. Escola Viva e os alcaldes de BNG e PSdeG).


16 en contra
(14 votos en contra foron os 6 da Consellería de Educación, os alcaldes do PP, os representantes da Confederación de Empresarios, a Congapa (AMPA de centros concertados) e dos dous membros de recoñecido prestixio, nomeados pola Administración).Versión en castelánEstá hablando el caracol


importa lo que va a decir


tiene que convencer


a los que lo colocaron ahí.Al burgués acomplejado,


al empresario desertor,


al "señorito" de mierda


disfrazado de señor.A la estirpe de caciques


de misa de domingo,


a los de camisas azules,


en la época del franquismo.
Señoritos de pacotilla,


no quieren hablar el gallego


ni quieren que sus hijos


puedan llegar a conocerlo.Los que hoy gobiernan Galicia


y su lengua desprecian


son como caracol encima de la mesa


cuando tenga hambre...
ya bajará a la tierra.
El Consejo Escolar de Galicia solicita la retirada del proyecto de Decreto de Plurilingüismo.Anxo Lorenzo
, "
una mayoría pequeña" en torno al "60 por cien". Atribuye el resultado a "determinas formaciones" que ve "vinculadas a los partidos políticos de la oposición".


Así me gusta, optimista, y la caperucita era azul, no roja, ¿verdad? .Con 24 votos a favor (CIG, UGT, CCOO, a Confapa (representante de las AMPA de centros públicos), el Seminario de Estudos Galegos, Nova Escola Galega y AS-PG. Escola Viva y los alcaldes de BNG y PSdeG).


16 en contra
(14 votos en contra fueron los 6 de la Consellería de Educación, los alcaldes del PP, los representantes de la Confederación de Empresarios, la Congapa (AMPA de centros concertados) y de dos miembros de reconocido prestigio, nombrados por la Administración).

miércoles, 7 de abril de 2010

O Nabo


O nabo


Grelos


Nabos coa flor (Nabiña)


Detalle flor do nabo
Belo!... tan belo cando todos antes

a carón del viñan, con lascivo ollar,


das súas follas tenrísimas e verdeantes


o inmaculado frescor buscar.Tan belo!... cando antes todo parecía


un concerto espléndido de verdor,


agora un campo cheo de harmonía


repleto de amarelos, coa nabiña en florQue lonxe quedan as nabizas!


Despois foi tempo de grelar ,


grelos tenros e saborosos


que todos puidemos degustar.Ai!
Onde terá o nabo o seu corazón?

A nabiza, o grelo e a nabiña,


só a súa fermosa cuncha exterior


agochado baixo terra está o escultor.Versión en castelán


¡Bello!... tan bello cuando todos antes


a su lado venían, con lasciva mirada
,

de sus hojas tiernísimas y verdeantes


el inmaculado frescor buscar.Tan bello!... cuando antes todo parecía


un concierto espléndido de verdor,


ahora un campo lleno de armonía


repleto de amarillos, con la nabina en flor¡Qué lejos quedan las nabizas!...

Después fue tiempo de brotar ,


"grelos" tiernos y sabrosos


que todos pudimos degustar.¡Ay! ¿Dónde tendrá el nabo el corazón?

La nabiza, el grelo y la nabina


sólo son su hermoso caparazón exterior


escondido bajo tierra está el escultor