lunes, 18 de julio de 2011

Os pés e a cabezaInteresante o que dí Antón Losada no xornal "elPeriódico. com"


O porque foi, quen o sabe?
"Ao menos noticia seria

non teño", mais certo día
rifaron pés e cabeza:

«Eu son quen mando,berraba
a segunda, con fachenda,
do corpo todos os membros
préstanme humilde obediencia.
»


Movéronse mans e brazos,

estómago, peito e pernas;
pero aguantaron caladiños
os insultos da cabeza,
quizais por vello costume,

quizais porque máis de cerca
vendo as cousas, contemplaban
as verdades que se encerran
naquelas palabras, ou
por xulgaren con máis ciencia,
mais os pés (os máis humildes

dos membros que o corpo encerra).

Dixeron: «nós dende agora

non queremos obediencia
prestar á quen de tal xeito
nos provoca, con que veñan
sobre nós cantos castigos
mandar de aló enriba queiran.»

En efecto, empenándose
o corpo deu todo en terra,
e mentres que por estaren
do chan ambos pés máis cerca
nada sufriron, en troques

quedou partida a cabeza.

Quitar calquera xa pode

desta fábula a secuencia,
tendo en conta que causaron
só os pés a ruína enteira
de todo o corpo, e que foi
a máis mancada a cabeza.

Fábulas i epigramas, Amador Montenegro

Está posta en galego normativo


Versión en castelán


Interesante lo que dice Antón Losada en elPeriódico.com

Porque fue, ¿quien lo sabe?
"Al menos noticia seria
no tengo", pero cierto día
discutieron pies y cabeza:
Enlace

«Yo son quien mando,

chillaba
la segunda, con presunción,

del cuerpo todos los miembros

me prestan humilde obediencia.»

Se movieron manos y brazos,
estómago, pecho y piernas;
pero aguantaron calladitos
los insultos de la cabeza,
quizás por vieja costumbre,
quizás porque más de cerca
viendo las cosas, contemplaban
las verdades que se encierran
en aquellas palabras, o
por juzgar con más ciencia,
pero los pies (los más humildes
de los miembros que el cuerpo encierra),

Dijeron: «nosotros desde ahora
no queremos obediencia
prestar a quien de tal manera

nos provoca, con que vengan


sobre nosotros cuantos castigos
mandar de allá arriba quieran.»

En efecto, desplomado
el cuerpo dio todo en tierra,
y mientras que por estar
del suelo ambos pies más cerca
nada sufrieron, en canjes
quedó partida a cabeza.

Quitar cualquier ya puede
de esta fábula la secuencia,
toda vez que causaron
sólo los pies la ruina entera
de todo el cuerpo, y que fue
la más dañada la cabeza.