sábado, 7 de agosto de 2010

As Cousas do presidente da Xunta


Está que dilapida cultura por todos os poros da súa pel, si señor Feijóo, e Dalí era malagueño e vostede é de Ourense, que vergoña!!!


Di en Madrid:

“hai unha nación dende hai 500 anos, esa nación chámase España e a sentenza vén aclarar que en España a única nación que hai é España”.


Foi o presidente da Xunta á clases de Historia de España ou estaba exento, porque xa tiña idea que ía ser político do PP?

Seguro que el pensa que como a Sabela e o Fernando casaron o que era dun era do outro; pois non era así, a Sabela e o Fernando tiñan separación de bens como bos católicos. Aquilo de "tanto monta, monta tanto..." claro que montaban, pero cada un no seu.-> Versión de Castelán


Está que dilapida cultura por todos los poros de su piel, sí señor Feijóo, y Dalí era malagueño y usted es de Ourense, ¡¡¡que vergüenza!!!

Dice en Madrid:
"hay una nación desde hace 500 años, esa nación se llama España y la sentencia viene a aclarar que en España la única nación que hay es España".

¿Fue el presidente de la Xunta a clases de Historia de España o estaba exento, porque ya tenía idea que iba a ser político del PP?

Seguro que él piensa que como Isabel y Fernando se casaron lo que era de uno era también del otro; pues no era así, Isabel y Fernando tenían separación de bienes, como buenos católicos. Aquello de "tanto monta, monta tanto..." claro que montaban, pero cada cual en lo suyo.

jueves, 5 de agosto de 2010

"Alá ela co que fai"


* A Pía é a cultura e lingua galega (Concurso Paradela)


Unha pía de auga fresca, un corvo atopou un día, e dende entón fíxose o amo da auga que alí se vertía, nela aseábase, saciaba a súa sede, e para demostrar que era o xefe os seus excrementos facía.

Unha curuxa, que naquela contorna vivía, en silencio contemplaba como o paxaro negro, cada día máis insolente, de ser dono da auga e da pía, con todo o mundo presumía; el establecía as normas e a ninguén permitía beber senón lle rendían pleitesía.

Pensou a sabia curuxa que pararlle os pés debía, a aquel que se fixo dono de algo que a todos pertencía, el e os seus colegas a auga da pía repartían, deixaban os seus excrementos na auga pura e cristalina.

Decidida a curuxa aos xuíces acudía, para denunciar tan grande ofensa e axuda aos tribunais pedía.

Cando o corvo se decata que vai decidir a xustiza, á curuxa despreza , solta a súa lingua cal víbora, di que a esa curuxa unha tendencia política a domina, que é un paxaro inútil e coma se un "narco" fose, unha advertencia solta "Alá ela co que fai".

Atenea elixiu a curuxa para que lle fixese compaña e ela era a deusa da sabiduría.

Noé soltou un corvo ao rematar o Diluvio e este non volveu porque lle interesaban máis os cadáveres que atopou.->Versión en castelán

Un pilón de agua fresca, un cuervo encontró un día, y desde entonces se hizo el amo del agua que allí se vertía, en ella se aseaba, saciaba su sed, y para demostrar que era el jefe sus excrementos hacía.
Una lechuza, que en aquel entorno vivía, en silencio contemplaba como el pajarraco negro, cada día más insolente, de ser dueño del pilón con todo el mundo presumía, el establecía la normas y a nadie permitía beber sino le rendía pleitesía.

Pensó la sabia lechuza que pararle los pies debía, a aquel que se había hecho dueño de algo que a todos pertenecía, él y sus colegas el agua del pilón se repartían, dejaban sus excrementos en el agua pura y cristalina.

Decidida la lechuza a los jueces acudía, para denunciar tan grande ofensa y ayuda a los tribunales pedía.

Cuando el cuervo se enteró que va a decidir la justicia, a la lechuza desprecia, suelta su lengua cual víbora, dice que una tendencia política la domina, que es un pájaro inútil y como si un "narco" fuese una advertencias suelta "Allá ella con lo que hace".

Atenea eligió la lechuza para que le hiciese compañía y ella era la diosa de la sabiduría

Noé soltó un cuervo cuando finalizó el Diluvio y este no volvió porque le interesaban más los cadáveres que encontró.