domingo, 12 de agosto de 2012

Voando e aprendendo

 Bubela 
 O merlo, melro ou merliño


Estarei algúns días  fóra da rede. Aló, a onde teñen pensado levarme, dinme que case non hai cobertura de R. Serán dúas semanas máis ou menos.
Ata logo.


Versión en castelán

Estaré algunos días fuera de la red. Allí, a donde tienen pensado llevarme, me dicen que casi no hay cobertura  de R. Serán dos semanas más o menos.
Hasta luego.