lunes, 19 de diciembre de 2011

O RELOXO


Reloxo! deus sinistro, horroroso, imposible
cuxo dedo nos ameaza dicíndonos: "Lembra!"
as sonoras Dores no teu corazón cheo de espanto
cravaranse moi pronto como nunha diana;

o
Pracer vaporoso fuxirá cara ao horizonte
o mesmo que unha sílfide entre bastidores;
cada instante devórache un anaco da delicia
concedida a cada home para toda a existencia.

Tres mil seiscentas veces cada hora, o
Segundo
che borboriña: Lembra! -Rápido, coa súa voz
de insecto, o Agora di: Eu son o Hai Tempo,
e zuguei a túa vida coa miña trompa noxenta!

Remember! Lembra!
, pródigo!, Esto memor!
(A miña gorxa de metal fala todas as linguas)
os minutos, mortal aloucado, son ganga
que non hai que desprezar sen extraerlle o ouro!

Lembra
que é o Tempo xogador cobizoso
que gaña sen facer trampas, a cada xogada! é a lei.
O día declina; a noite medra; Lembra!
o abismo ten sede sempre; a clepsidra baléirase.

Deica pouco soará a hora en que o divino
Azar,
en que a augusta Virtude, a túa esposa aínda virxe,
en que mesmo o Arrepentimento (oh! a derradeira pousada!),
en que todo che dirá: Morre, vello covarde!; É demasiado tarde!

Fichier:Baudelaire signatur.jpg
Charles BaudelaireVersión en castelán

¡Reloj! dios siniestro, horroroso, imposible
cuyo dedo nos amenaza diciéndonos: "¡Recuerda!"
los sonoros Dolores en tu corazón lleno de espanto
se clavarán muy pronto como en una diana;

el Placer vaporoso huirá hacia el horizonte
lo mismo que una sílfide entre bastidores;
cada instante te devora un trozo de la delicia
concedida a cada hombre para toda la existencia.

Tres mil seiscientas veces cada hora, el Segundo
te sururra:¡Recueda! -Rápido, con su voz
de insecto, el Ahora dice: ¡Yo soy el Otro Tiempo,
y he chupado tu vida con mi trompa asquerosa!

Remember!,¡Recuerda!, ¡pródigo!,Esto memor!
(Mi garganta de metal habla todas las lenguas)
¡los minutos, mortal alocado, son ganga
que no hay que despreciar sin extraerle el oro!

Recuerda que es el Tiempo jugador codicioso
que gana sin hacer trampas, ¡ a cada jugada! es la ley.
El día declina; la noche crece; ¡Recuerda!
el abismo tiene sed siempre; la clepsidra se vacía.

Dentro de poco sonará la hora en que el divino Azar,
en que la augusta Virtud, tu esposa todavía virgen,
en que incluso el Arrepentimiento (¡oh! ¡la última posada!),
en que todo te dirá: ¡Muere, viejo cobarde!; ¡Es demasiado tarde!

Fichier:Baudelaire signatur.jpg
Charles Baudelaire


Versión francesa (orixinal)


Horloge! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: "Souviens-toi!
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d'effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;

Le Plaisir vaporeux fuira vers l'horizon
Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote: Souviens-toi! - Rapide, avec sa voix
D'insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,
Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde!

Remember! Souviens-toi! prodigue! Esto memor!
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or!

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup! c'est la loi.

Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi!
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard,
Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le Repentir même (oh! la dernière auberge!),
Où tout te dira Meurs, vieux lâche! il est trop tard!"

Fichier:Baudelaire signatur.jpg

Charles Baudelaire