jueves, 19 de mayo de 2011

O sufixo -iñ@Todas estas flores son a miña homenaxe ao poeta Lois Pereiro, sinto que a súa obra e o seu nome fosen utilizados politicamente para acadar votos, está claro que hai políticos que non respectan nin aos mortos.Cando a nivel nacional falan de Pep
iño Blanco, eu pregúntome:


Por que lle chaman así? Por que é pequen
iño, por que é moi querido por todos nós, por que é moito Pepe, por que é un politiquiño ou por que é galego?


En galego non é o mesmo
todo que todiño, malo que maliño, POLÍTICO que POLÍTIQUIÑO.


Nos dous primeiros exemplos (
todiño, maliño, ) o sufixo ten valor Intesificativo.


Non é o mesmo "
Marianiño perdeuno todo, que Marianiño perdeuno todiño". Se o perdeu "todiño" é que se quedou sen "nadiña".


No caso de
POLITIQUIÑO con valor PEXORATIVO, nós tamén temos ao Albertiño e aos seus coleguiñas, ao Marianiño e outros moitos "-iñ@s" de dentro e fóra de Galiza.


Hai dous días o partido dunha tal
Rosiña Díaz empapelou a fachada do edificio onde vivo. Onte, eu puxen unha denuncia na policía municipal, pero aínda agora, sigo esperando que limpen a fachada.


Os policías que viñeron á casa foron moi correctos e amables, a señora que me atendeu por teléfono, cando chamei ao 092, púxomo moi difícil, incluso pretendía convencerme que "
fixese a vista gorda". Segundo ela "está prohibido, pero tamén están prohibidas moitas cousas e fanse"; eu expliqueille que non estaba disposta a deixarme convencer e daquela, díxome "que os arrancase eu".

Jajaja...


O que a muller non sabía é que son "
unha galega en todos os sentidos".

Versión en castelán


Todas estas flores son mi homenaje al poeta Lois Pereiro, siento que su obra y su nombre fueran utilizados políticamente para conseguir votos, claro está, que hay políticos que no respetan ni a los muertos.

Cuando a nivel nacional hablan de Pepiño Blanco, yo me pregunto:

¿Por qué le llaman así? ¿Por qué es pequeñito, por qué es muy querido por todos nosotros, por qué es mucho Pepe, por qué es un politiquiño o por qué es gallego?

En gallego no es lo mismo todo que todiño, malo que maliño, POLÍTICO que POLÍTIQUIÑO.

En los dos primeros ejemplos (todiño, maliño ) el sufixo tiene valor Intesificativo.

No es lo mismo "Marianiño lo perdió todo, que Marianiño lo perdió todiño". Si lo perdió "todiño" es que se quedó sin nada, sin nada.

En el caso de POLITIQUIÑO con valor PEYORATIVO, nosotros también tenemos al Albertiño y a sus coleguiñas, al Marianiño y otros muchos "-iñ@s" de dentro y fuera de Galicia.

Hace dos días el partido de una tal Rosiña Díaz empapeló la fachada del edificio en donde yo vivo. Ayer, yo puse una denuncia en la policía municipal, pero aun sigo esperando que limpien la fachada.

Los policías que vinieron a casa fueron muy correctos y amables, la señora que me atendió por teléfono, cuando llamé al 092, me lo puso muy difícil, incluso pretendía convencerme que "que hiciese la vista gorda". Según ella "está prohibido, pero también están prohibidas muchas cosas y se hacen"; yo le expliqué que no estaba dispuesta a dejarme convencer y entonces, me dijo "que los arrancara yo".

Jajaja...

Lo que la mujer no sabía es que soy "una gallega en todos los sentidos".