miércoles, 19 de mayo de 2010

Que alguén mo explique, eu non o entendo
Pido perdón a todos os meus seguidores, cando estaba a escribir esta entrada, aínda non rematara, nin estaba corrixida, sen saber por que , ao mellor fixen algo que non debería, publicouse ela soliña; entón decidín suprimila.Cada día que pasa comprendo menos certas cousas.

Hoxe todo o PP anda medio revolto polo que dixo Evo Morales ou porque a presidenta de Arxentina saíu na defensa do xuíz Garzón.

O primeiro enténdoo e non vou entrar a valoralo, non me gusta que ninguén faga acusacións sen presentar probas, e isto é valido para todos, aínda que sexan persoas coas que comparto moitas ideas.

Estiven a ver o vídeo onde a voceira do PP insulta á presidenta de Arxentina, "los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie".

E vostedes, señora voceira, poden dar leccións de Xustiza e seguridade xurídica?.

Por que están tan cabreados co xuíz Garzón?


É o caso Gürtel o culpable?.

Non hai moito escoitei dicir que os do PP non querían corruptos no seu partido, daquela, por que esa xenreira contra Garzón?.

Deberíanlle estar moi agradecidos, el só pretendía meter no cárcere aos corruptos e librar ao partido de toda esa xente.
Versión en castelán


Pido perdón a todos mis seguidores, estaba escribiendo esta entrada, todavía no había terminado, ni estaba corregida, sin saber por qué se publicó ella solita; como es lógico la suprimí y no tuve más remedio que repetirla.


Cada día que pasa comprendo menos ciertas cosas.


Hoy todo el PP anda medio revuelto por lo que dijo Evo Morales o porque la presidenta de Argentina salió en defensa del juez Garzón.

Lo primero lo entiendo y no voy a entrar a valorarlo, no me gusta que nadie haga acusaciones sin presentar pruebas, y esto es valido para todos, aunque sean personas con las que comparto muchas ideas.


Estuve viendo el vídeo donde la portavoz del PP insulta a la presidenta de Argentina, "los menos indicados para dar lecciones de Justicia y de seguridad jurídica a nadie".

¿Y usted, señora portavoz, pueden dar lecciones de Justicia y seguridad jurídica?.


¿Por qué están tan enfadados con el juez Garzón?
.

¿Es el caso Gürtel el culpable?.


No hace mucho tiempo escuché que los del PP no querían corruptos en su partido, entonces ¿por qué esa manía contra Garzón?.

Le deberían estar muy agradecidos, él sólo pretendía meter en la cárcel a los corruptos y librar al partido de toda esa gente.