lunes, 9 de marzo de 2009

Galega e FeministaConcepción Arenal naceu no Ferrol, Galiza, en 1820.Con ela naceu o feminismo en España, pois dende moza loitou por romper os canons establecidos para a muller, rebelándose contra a tradicional marxinación do sexo feminino, e reivindicando a igualdade en todas as esferas sociais para a muller.
É bastante probable que asistise á Universidade disfrazada de home, ás aulas da carreira de Dereito xa que nese momento non se permitía legalmente o acceso das mulleres aos estudos superiores en España.

Esta é unha das súas Fábulas a cal traducín ao galego.

EL SOBRIO Y EL GLOTÓN
O SOBRIO E O LARPEIRO

Había en un lugarón

Había nunha aldea

Dos hombres de mucha edad,

Dous homes de moita idade,

Uno de gran sobriedad

Un de gran sobriedade

Y el otro gran comilón.
E o outro gran comellón.

La mejor salud del mundo
A mellor saúde do mundo

Gozaba siempre el primero
Gozaba sempre o primeiro.

Estando de Enero a Enero
Estando de Xaneiro a Xaneiro

Débil y enteco el segundo.
Débil e esmirrado o segundo.

«¿Por qué el tragón dijo un día
«Por que o larpeiro dixo un día

Comiendo yo mucho más
Comendo eu moito máis

Tú mucho más gordo estás?
Ti moito máis gordo estás?


No lo comprendo a fe mía.»

Non o comprendo de veras.»

«Es le replicó el frugal
«É -replicoulle o frugal-

Y muy presente lo ten,
E teno moi presente,

Porque yo digiero bien,
Porque eu dixiro ben,

Porque tú digieres mal.»
Porque ti dixires mal.»

Haga de esto aplicación
Faga disto aplicación

El pedante presumido

O pedante presumido

Si porque mucho ha leído
Se porque moito leu

Cree tener instrucción,
Cre ter instrución,

Y siempre que a juzgar fuere
E sempre que ao xulgar for

La regla para sí tome:
A regra para si tome:

No nutre lo que se come
Non nutre o que se come

Sino lo que se digiere.
Senón o que se dixire.

1 comentario:

Tere dijo...

Esta gran señora la conozco desde la niñez,pero vagamente,y ya se ve cómo es de inteligente.No debemos olvidar a las que nos allanaron el camino ni dejar de hacer lo mismo para las que nos seguirán.Un abrazo