jueves, 24 de septiembre de 2009

Hoxe vai de erros ao falar e ao escribirBagos de sabugueiro, fixen licor con eles. A ver o que sae...

Unha emenda debatida este mércores no Parlamento Vasco pide "aprovar" axudas para "hinundaciones", dúas faltas de ortografía de vulto que se completan cun "entormo", o que parece máis un erro de escritura.

En todos los medios de comunicación criticábase este escrito e agora mesmo eu teño posta a Galega e tamén se suman á crítica e mentres o fan, falando en galego eu non podo saber se cometen erros ortográficos, porque están a falar,
pero léxicos ... deses un montón.

O refrán di "Ver o aruxo no ollo alleo e non a trabe no propio" Non teño por costume criticar a ninguén nese sentido, xa que cada un fala como quere e como pode, pero outra cousa é a mass-media e os políticos cuxo deber é educar á poboación entre outras cousas.

Se un medio elixe a lingua na que quere falar ou escribir dáse por sentado que o vai facer de forma correcta e non vai meter a zoca cada dous por tres, eu non teño idea algunha do que lles esixen aos presentadores para traballar no medio, e paréceme moi ben que na súa casa falen como lles guste, pero cando se dirixen aos oíntes teñen que coidar o seu léxico. Só hoxe escoitei "calqueira" "fai anos" "urbán" "esto" todo en media hora, máis ou menos.

E non é así señores presentadores, vostedes teñen que falar ben para iso lles pagamos todos os galegos, non si? No galego normativo é "calquera", os galegos non sabemos "facer anos" porque malia o que dicimos en castelán os anos hainos "hai tempo" e o tempo meteorolóxico vai "vai calor, vai frío, vai chover...", é "urbano" o mesmo que en castelán, porque é unha palabra culta e é "isto".

E por último, que non derradeiro, unha dúbida que teño dende
hai tempo: A min cando era nena explicáronme que en castelán os verbos que tiñan dous participios (un irregular e outro regular) o participio irregular utilizábase como adxectivo e o regular entre outras cousas para conxugar o verbo nos tempos compostos.

Chámame moito atención cando oio " asignaturas suspendidas" isto fai que pense que están penduradas dalgún sitio, por exemplo da fiestra. Non será "asignaturas suspensas???.

O señor Feijóo, a señora Pilar Farjas, Conselleira de Sanidade, e moitos políticos galegos teñen a disciplina da Lingua Galega Suspensa. Non si?


Versión en castelán

Una enmienda debatida este miércoles en el Parlamento Vasco pide "aprovar" ayudas para "hinundaciones", dos faltas de ortografía de bulto que se completan con un "entormo", lo que parece más un error de escritura.

En todos los medios de comunicación se criticaba este escrito y ahora incluso yo tengo puesta la Galega y también se suman a la crítica y mientras hacen esto hablando en gallego yo no puedo saber si cometen errores ortográficos, porque están hablando, pero léxicos ... de esos... un montón.

El refrán dice "
Ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio". No tengo por costumbre criticar a nadie en ese sentido, ya que cada uno habla como quiere y como puede, pero otra cosa es la mass-media y los políticos cuyo deber es educar a la población entre otras cosas.

Si un medio elige la lengua en la que quiere hablar o escribir se da por sentado que lo va a hacer de forma correcta y no va a meter la pata cada dos por tres, yo no tengo ni idea de lo que les exigen a los presentadores para trabajar en el medio, y me parece muy bien que en su casa hablen como les guste, pero cuando se dirigen a los oyentes tienen que cuidar su léxico.

Sólo hoy escuché "calqueira" "hace años" "urbán" "esto" todo en media hora, más o menos.
Y no es así señores presentadores, ustedes tienen que hablar bien para eso les pagamos todos los gallegos, no es cierto?

En el gallego normativo es "calquera", los gallegos no sabemos "hacer años" porque a pesar de lo que decimos en castellano los años "los hay" "hai anos" y el tiempo meteorológico va "vai calor, vai frío, vai chover...", es "urbano" lo mismo que en castellano, porque es una palabra culta y es "isto".

Y por último una duda que tengo desde hace tiempo:
A mí cuando era niña me explicaron que en castellano los verbos que tenían dos participios (un irregular y otro regular) el participio irregular se utilizaba como adjetivo y el regular entre otras cosas para conjugar el verbo en los tiempos compuestos.
Me llama mucho la atención cuando oigo " asignaturas suspendidas" esto hace que piense que están colgadas de algún sitio, como por ejemplo de la ventana. No será "¿¿¿asignaturas suspensas???.

El señor Feijóo, la señora Pilar Farjas, Conselleira de Sanidad, y muchos políticos gallegos tienen la disciplina de Lingua Galega
Suspensa. ¿Verdad?

6 comentarios:

mariajesusparadela dijo...

Teñen, oh. E nós poderíamos poñelos "suspendidos (dun pau).


(Eu debería calar , que , ás veces, meto a zoca)

Juan Carlos dijo...

Me encanta, me encanta. Lo malo de venir por aquí es que me ratifica cada vez más en no hablar en gallego nunca (y eso que lo hago mejor que muchos políticos y presentadores) por los muchos castrapazos que suelto seguro. Pero lo peor es que me doy cuenta de que en castellano también meto la pata hasta más allá de la ingle. Y eso que no uso el corrector del Word

Felipe Medina dijo...

lo del PNV de ayer,según ellos,fue un error del corrector ortográfico del ordenador(muy curiosa la salida)

Y de aquellos que salen en pantalla,radio o prensa es muy lógico que lo hagan sin faltas ortográficas(Existen correctores en el caso de los periódicos)

Y,efectivamente,lo irregular y lo regular de los participios pasivos es muy cierto

suspendida,no
suspensa sí

RGAlmazán dijo...

Tremendo error. Vaya representantes del pueblo. Es que no les interesa la lengua, lo suyo es el poder, la lengua es un instrumento que no les importa utilizar mal con tal de que les sirva.

Salud y República

Rita dijo...

Querida Dilaida, en gallego o en castellano, está claro que lo bien que sabíamos antes leer y escribir, ya quedó en el pasado, y sabemos además que no se les pide mucho a presentadores ni políticos, a la vista está, muy acertado lo que has escrito, un bico

A.C. dijo...

Si si, eu tamén penso que mete medo tanta mediocridade. E cando ven da xente que nos ten que rexir, semella moito mais grave o delicto. Para chorar.
Habería que poñerlles orellas de burro e cos brazos en cruz durante alomenos...unha lexislatura.