martes, 19 de enero de 2010

Flor e Dor
Hoxe foi un día parvo, case todos os luns son así, pero hoxe foi un pouco máis. O domingo fixen unha longa andaina, non sei os quilómetros que son, pero foron dúas horas camiñando. Dóeme un calcañar, xa leva días doéndome pero a andaina non lle foi boa e hoxe protestou un pouco máis alto, aínda que a causa é os moitos quilos que ten que soportar, pero eu son de bo comer e aínda que me movo, aprovéitame ata a auga que bebo, que por certo non é moita, porque nunca teño sede (de auga se entende, de xustiza, si teño).

Como estaba a dicir o día foi parvo e cando vén asi sempre busco algo que me anime, que me faga esquecer a miña dor pero tamén a dor polo que ocorre en Haití e ao mesmo tempo cousas do día a día coma o DECRETO contra a lingua, o espléndido que é goberno da Xunta mandando 15.000 euros a Haití (toda unha mostra de caridade cristiá) claro que lles chega ben porque eses cartos son para comprar potas, cacharros de cociña e sanitarios; así terán onde cociñar e descomer, aínda que non teñan para comer, por algo se empeza...

"O aire, a luz e o canto" de Victor Campio Pereira é o mellor analxésico para levantar o ánimo e voar lonxe aínda que tarde ou cedo haxa que aterrar.

Este é un dos seus poemas: Flor e Dor

A dúo canta o merlo no salgueiral do río,
Cheira a néveda, cheira a gozo na mañá.
Amarelos vizosos polo monte. (Un navío
suca as ondas, camiño da outra banda do mar.)

Todo é flor: as chorimas das toxeiras, as uces,
o ouro das carpazas por encostas e vales.
Todo é flor e ledicia na campía (Un navío
suca as ondas, camiño da outra banda do mar.)

Todo é flor e ledicia na campía. Aquí dentro todo
é babel de sombras. Un farol a tremer
acéname de lonxe. Irei ó seu encontro.
(O meu barco de vela disponse a naufragar

Tradución ao castelán


Hoy fue un día tonto, casi todos los lunes son así, pero hoy fue un poco más. El domingo hice una larga caminata, no sé los kilómetros que son, pero fueron dos horas caminando. Me duele el talón, ya hace días que me duele pero la caminata no le fue buena y hoy protestó un poco más alto, aunque la causa son los muchos kilos que tiene que soportar, pero yo soy de buen comer y aunque me muevo, me aprovecha hasta el agua que bebo, que por cierto no es mucha, porque nunca tengo sed (de agua se entiende, de justicia, sí tengo).

Como estaba diciendo el día se presentó tonto y cuando viene así siempre busco algo que me anime, que me haga olvidar mi dolor pero también el dolor por lo que ocurre en Haití y al mismo tiempo cosas del día a día como el DECRETO contra la lengua gallega, el espléndido que es el gobierno de la Xunta mandando 15.000 euros a Haití (toda una muestra de caridad cristiana) claro que es suficiente, porque ese dinero es para comprar cazuelas, cacharros de cocina y sanitarios; así tendrán donde cocinar y descomer, aunque no tengan que comer, por algo se empieza...

"O aire, a luz e o canto" de Victor Campio Pereira es el mejor analgésico para levantar el ánimo y volar lejos aunque tarde o temprano haya que aterrizar.


Este es uno de sus poemas: Flor y Dolor

A dúo canta el mirlo en la salceda del río,
Huele la nébeda, huele a gozo en la mañana.
Amarillos frondosos por el monte. (Un navío
surca las olas, camino de la otra orilla del mar.)

Todo es flor: las choridas de los tojales, las uces,
el oro de las carquesias por laderas y valles.
Todo es flor y alegría en el pastizal (Un navío
surca las olas, camino de la otra orilla del mar.)

Todo es flor y alegría en el pastizal. Aquí dentro todo
es babel de sombras. Un farol agitándose
me hace señas de lejos. Iré a su encuentro.
(Mi barco de vela se dispone a naufragar


4 comentarios:

RGAlmazán dijo...

Que no te falte la sed y el hambre de justicia, la otra tampoco.
Y ya sabes que la caridad es un virtud cristiana que a diferencia de la solidaridad, es puntual y no continuada en el tiempo, además de que les sirve para lavar su conciencia y mañana seguir con la explotación.

Salud y República

Felipe dijo...

Que el pueblo galego inunde las calles y plazas de toda Galiza.
No debéis consentir que os quiten vuestra lengua.

¡A la calle,que ya es tarde!como diría Gabriel Celaya

Bicos

Aldabra dijo...

hai dias parvos que ó mellor que lles pode pasar é que terminen e que empece outro novo... aínda así o fuche resolvendo ben... a pesar do de Haití, que tristura.

biquiños,

mariajesusparadela dijo...

Síntome ben de que sexa Víctor quen te acariñe e faga que esquezas a dor.